Jesteś tutaj:   
  • Kanal RSS

Kanal RSS

Kanal RSS http://golina.pl/golina/kanal-rss.html pl 120 OŚiGW.6220-3.8.2020 - decyzja 10.07.2020 r. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Spławie, gmina Golina, działka nr 507" http://golina.pl/golina/bip/decyzje-srodowiskowe/osigw.6220-3.8.2020-decyzja-„budowa-farmy-fotowoltaicznej-o-mocy-do-1-mw-wraz-z-niezbedna-infrastruktura-techniczna-w-obrebie-splawie,-gmina-golina,-dzialka-nr-507.html OŚiGW.6220-3.8.2020

]]>
Fri, 10 Jul 2020 15:26:00 +0200 http://golina.pl/golina/bip/decyzje-srodowiskowe/osigw.6220-3.8.2020-decyzja-„budowa-farmy-fotowoltaicznej-o-mocy-do-1-mw-wraz-z-niezbedna-infrastruktura-techniczna-w-obrebie-splawie,-gmina-golina,-dzialka-nr-507.html Anna Górzna
Zapytanie ofertowe dostawę i montaż urządzeń oraz wyposażenia kuchni dla Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie (Zp.271.5.2020.zo) http://golina.pl/golina/bip/przetargi-zamowienia-publiczne/przetargi-2020/zapytanie-ofertowe-dostawe-i-montaz-urzadzen-oraz-wyposazenia-kuchni-dla-szkoly-podstawowej-im.-juliusza-slowackiego-w-golinie-(zp.271.5.2020.zo).html                                                 Zp.271.5.2020.zo                                                                                                                                                            Golina, 10 czerwca 2020 r.

 Zapytanie Ofertowe „Posiłek w szkole i w domu” – dostawa i montaż urządzeń oraz wyposażenia kuchni dla Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie.

Treść…

]]>
Fri, 10 Jul 2020 13:33:00 +0200 http://golina.pl/golina/bip/przetargi-zamowienia-publiczne/przetargi-2020/zapytanie-ofertowe-dostawe-i-montaz-urzadzen-oraz-wyposazenia-kuchni-dla-szkoly-podstawowej-im.-juliusza-slowackiego-w-golinie-(zp.271.5.2020.zo).html Joanna Kukulska
Obwieszczenie i projekt decyzji- budowa sieci gazowej w m. Kawnice http://golina.pl/golina/bip/obwieszczenia-ogloszenia-rozne/obwieszczenie-i-decyzja-budowa-sieci-gazowej-w-m.-kawnice.html GPiB.6733.6.2020                                                                                                       Golina, dnia 09.07.2020 r.

 

 OBWIESZCZENIE

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie

wydania decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zawiadamiam, że w dniu 09.07.2020 r. na wniosek Pana Mateusz Bazela reprezentującego firmę Durczak - Instalacje,…

]]>
Thu, 09 Jul 2020 15:11:00 +0200 http://golina.pl/golina/bip/obwieszczenia-ogloszenia-rozne/obwieszczenie-i-decyzja-budowa-sieci-gazowej-w-m.-kawnice.html Anna Rabiega
Zawalczmy o frekwencję. Bitwa o wozy strażackie II tura. Idźmy na wybory! http://golina.pl/golina/ssi/pl/urzad-miejski/aktualnosci-main/zawalczmy-o-frekwencje.-bitwa-o-wozy-strazackie-ii-tura.-idzmy-na-wybory.html Thu, 09 Jul 2020 09:27:00 +0200 http://golina.pl/golina/ssi/pl/urzad-miejski/aktualnosci-main/zawalczmy-o-frekwencje.-bitwa-o-wozy-strazackie-ii-tura.-idzmy-na-wybory.html Joanna Kukulska Fotografuj gród Kazimierza Wielkiego http://golina.pl/golina/ssi/pl/urzad-miejski/aktualnosci-main/fotografuj-grod-kazimierza-wielkiego.html Thu, 09 Jul 2020 09:18:00 +0200 http://golina.pl/golina/ssi/pl/urzad-miejski/aktualnosci-main/fotografuj-grod-kazimierza-wielkiego.html Joanna Kukulska DECYZJA i obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. zmiany sposobu użytkowania i przebudowy części budynku OSP w Kawnicach http://golina.pl/golina/bip/obwieszczenia-ogloszenia-rozne/decyzja-i-obwieszczenie-o-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-dot.-zmiany-sposobu-uzytkowania-i-przebudowie-cześci-budynku-osp-w-kawnicach.html GPiB.6733.5.2020                                                                                                             

                                                                  

 

DECYZJA NR5/2020

o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

      Na podstawie art. 50, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 roku, poz. 293 ze zmianami) w związku z art. 4, ust. 2, pkt…

]]>
Wed, 08 Jul 2020 15:36:00 +0200 http://golina.pl/golina/bip/obwieszczenia-ogloszenia-rozne/decyzja-i-obwieszczenie-o-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-dot.-zmiany-sposobu-uzytkowania-i-przebudowie-cześci-budynku-osp-w-kawnicach.html Joanna Kukulska
Dom Kultury w Golinie zaprasza dzieci od lat 6 do udziału w wakacyjnej przygodzie http://golina.pl/golina/ssi/pl/urzad-miejski/aktualnosci-main/dom-kultury-w-golinie-zaprasza-dzieci-od-lat-6-do-udzialu-w-wakacyjnej-przygodzie.html Wed, 08 Jul 2020 13:53:00 +0200 http://golina.pl/golina/ssi/pl/urzad-miejski/aktualnosci-main/dom-kultury-w-golinie-zaprasza-dzieci-od-lat-6-do-udzialu-w-wakacyjnej-przygodzie.html Joanna Kukulska Objazdowy Dom Kultury http://golina.pl/golina/ssi/pl/urzad-miejski/aktualnosci-main/objazdowy-dom-kultury.html Tue, 07 Jul 2020 10:47:00 +0200 http://golina.pl/golina/ssi/pl/urzad-miejski/aktualnosci-main/objazdowy-dom-kultury.html Joanna Kukulska Wizyta Wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego i podpisanie umów http://golina.pl/golina/ssi/pl/urzad-miejski/aktualnosci-main/wizyta-wicemarszalka-krzysztofa-grabowskiego-i-podpisanie-umow.html Tue, 07 Jul 2020 09:44:00 +0200 http://golina.pl/golina/ssi/pl/urzad-miejski/aktualnosci-main/wizyta-wicemarszalka-krzysztofa-grabowskiego-i-podpisanie-umow.html Joanna Kukulska Absolutorium dla Burmistrza Goliny Mirosława Durczyńskiego udzielone jednomyślnie! http://golina.pl/golina/ssi/pl/urzad-miejski/aktualnosci-main/absolutorium-dla-burmistrza-goliny-miroslawa-durczynskiego-udzielone-jednomyślnie!.html Fri, 03 Jul 2020 13:28:00 +0200 http://golina.pl/golina/ssi/pl/urzad-miejski/aktualnosci-main/absolutorium-dla-burmistrza-goliny-miroslawa-durczynskiego-udzielone-jednomyślnie!.html Joanna Kukulska