Kanal RSS

Wydruk http://golina.pl/golina/wydruk.html pl 120 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Zp.271.4.2020 http://golina.pl/golina/bip/przetargi-zamowienia-publiczne/przetargi-2020/informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-zp.271.4.2020.html Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- Zp.271.4.2020

Informacja do pobrania

]]>
Mon, 06 Apr 2020 11:20:51 +0200 http://golina.pl/golina/bip/przetargi-zamowienia-publiczne/przetargi-2020/informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-zp.271.4.2020.html Anna Rabiega
Informacje o dokumencie http://golina.pl/golina/document-info.html

Metryka dokumentu w Biuletynie Informacji Publicznej Gmina Golina

Data wygenerowania informacji
2020-04-07 12:30:00
Tytuł
Kanal RSS
Status
Opublikowany
Data utworzenia
2009-06-07 11:44:18
Osoba wprowadzająca
Kinga Szykowna
Data ostatniej zmiany
2009-06-07 11:44:18
Autor ostatniej zmiany
Kinga Szykowna
Data publikacji
2009-06-07 11:44:18
Osoba publikująca
Kinga Szykowna
Data zakończenia publikacji
brak

]]>
Sun, 05 Apr 2020 13:56:12 +0200 http://golina.pl/golina/document-info.html
Postępowanie - lokalizacja inwestycji celu publicznego - budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play 01.04.2020r. http://golina.pl/golina/bip/obwieszczenia-ogloszenia-rozne/postepowanie-lokalizacja-inwestycji-celu-publicznego-budowie-bezobslugowej-stacji-bazowej-telefonii-komorkowej-sieci-play-01.04.2020r.html Golina, dnia 01.04.2020 r.

Wnioskodawca: P4 Spółka z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr KON3027 wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, w miejscowości Kawnice, na działce nr 401/2 Obręb Kawnice, gmina Golina

Obwieszczenie

http://golina.pl/golina/bip/obwieszczenia-ogloszenia-rozne/postepowanie-lokalizacja-inwestycji-celu-publicznego-budowie-bezobslugowej-stacji-bazowej-telefonii-komorkowej-sieci-play-01.04.2020r.html Anna Górzna "Przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Golinie na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej" http://golina.pl/golina/ssi/pl/unia-europejska/przebudowa-i-wyposazenie-domu-kultury-w-golinie-na-potrzeby-prowadzenia-edukacji-kulturalnej.html

Operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” pn. Przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Golinie na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej mająca celu ulepszenie

i rozwijanie usług kulturalnych i edukacyjnych dla ludności z terenu Gminy Golina,

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu…

]]>
Wed, 01 Apr 2020 13:03:00 +0200 http://golina.pl/golina/ssi/pl/unia-europejska/przebudowa-i-wyposazenie-domu-kultury-w-golinie-na-potrzeby-prowadzenia-edukacji-kulturalnej.html Joanna Kukulska
KOMUNIKAT ZAKŁADU USŁUG WODNYCH Sp. z o.o. w Koninie http://golina.pl/golina/ssi/pl/urzad-miejski/aktualnosci-main/komunikat-zakladu-uslug-wodnych-sp.-z-o.o.-w-koninie.html Wed, 01 Apr 2020 12:27:00 +0200 http://golina.pl/golina/ssi/pl/urzad-miejski/aktualnosci-main/komunikat-zakladu-uslug-wodnych-sp.-z-o.o.-w-koninie.html Joanna Kukulska Ocena obszarowa jakości wody wodociągów publicznych miasta i gminy Golina za rok 2019 http://golina.pl/golina/bip/obwieszczenia-ogloszenia-rozne/oocena-obszarowa-jakości-wody-wodociagow-publicznych-miasta-i-gminy-golina-za-rok-2019.html Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wodociągów publicznych miasta i gminy Golina za rok 2019 - treść pisma 

]]> Wed, 01 Apr 2020 12:17:00 +0200 http://golina.pl/golina/bip/obwieszczenia-ogloszenia-rozne/oocena-obszarowa-jakości-wody-wodociagow-publicznych-miasta-i-gminy-golina-za-rok-2019.html Anna Górzna Postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy - budowa 13 budynków mieszkalnych jednorodzinnych Van Looy Łukasz Sołtysiak (01.04.2020) http://golina.pl/golina/bip/obwieszczenia-ogloszenia-rozne/ocena-obszarowa-jakości-wody-wodociagow-publicznych-miasta-i-gminy-golina-za-rok-2019.html Postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie 13 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o numerze ewidencyjnym 392, obręb ewidencyjny Węglew, gmina Golina

Treść zawiadomienia

]]>
Wed, 01 Apr 2020 12:17:00 +0200 http://golina.pl/golina/bip/obwieszczenia-ogloszenia-rozne/ocena-obszarowa-jakości-wody-wodociagow-publicznych-miasta-i-gminy-golina-za-rok-2019.html Anna Górzna
"Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina" http://golina.pl/golina/ssi/pl/unia-europejska/rewitalizacja-osiedla-starowka-w-miejscowości-golina.html

„Rewitalizacja Osiedla Starówka  w miejscowości Golina”

Nr projektu: RPWP.09.02.01-30-0080/17-00

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 9: „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”

Działanie 9.2:  „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych
i powojskowych”

Poddziałanie…

]]>
Tue, 31 Mar 2020 14:36:00 +0200 http://golina.pl/golina/ssi/pl/unia-europejska/rewitalizacja-osiedla-starowka-w-miejscowości-golina.html Joanna Kukulska
Deklaracja dostępności http://golina.pl/golina/bip/deklaracja-dostepnosci.html

Deklaracja dostępności cyfrowej

Oświadczenie w sprawie dostępności

Urząd Miejski w Golinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Gminy Golina.

Data…

]]> Tue, 31 Mar 2020 09:47:00 +0200 http://golina.pl/golina/bip/deklaracja-dostepnosci.html OŚiGW.6220-1.7.2020 - „Budowa dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z pełną infrastrukturą" http://golina.pl/golina/bip/decyzje-srodowiskowe/osigw.6220-1.7.2020.html OŚiGW.6220-1.7.2020 - „Budowa dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz
z pełną infrastrukturą"

 

]]>
Mon, 30 Mar 2020 09:46:00 +0200 http://golina.pl/golina/bip/decyzje-srodowiskowe/osigw.6220-1.7.2020.html Anna Górzna