Piątek, 27 maj. Imieniny Jana i Juliusza.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

Aktualności

News

Zapraszamy na spotkanie skierowane dla osób fizycznych planujących założenie działalności gospodarczej.

Dodano: 2022-05-25 15:08:29 Autor:
 
Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” zaprasza na spotkanie informacyjne dla mieszkańców – potencjalnych beneficjentów z gminy Golina w dniu 31.05.2022 r. o godz. 10:00 w Golinie (sala narad w Urzędzie Miejskim w Golinie, ul. Nowa 1). Spotkanie skierowane jest dla osób fizycznych planujących założenie działalności gospodarczej. W celu uczestnictwa w spotkaniu konieczna jest wcześniejsza rejestracja pod nr tel. 665 550 131 w godz. 08:00 – 15:00
 
 
News

Szkolę się, by być bezpieczniejszym – Na warciańskim szlaku bezpieczny w kajaku

Dodano: 2022-05-25 14:46:29 Autor:
 
Dwuletni projekt „ Na warciańskim szlaku bezpieczny w kajaku”- realizowany przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi „NASZA RADOLINA”, dofinansowany ze środków Programu Rządowy Fundusz Inicjatyw Obywatelskich „NOWEFIO” na lata 2018-2030- ma na celu krzewienie sportu i upowszechnianie aktywnego, zdrowego trybu życia poprzez organizację działań ukazujących korzyści i przyjemność płynących z pływania i z kajakarstwa. Wsparcie integracji w rodzinach z gminy Golina poprzez stworzenie okazji do rekreacji sportowej, która jest platformą porozumienia i współdziałania oraz przygotowanie dzieci do bezpiecznego pływania w kajaku i zachowania się w wodzie oraz do odpowiedniego reagowania w sytuacji kryzysowej.
 
 
News

Uroczyste przekazanie promes w ramach rządowego programu "Senior+"

Dodano: 2022-05-24 09:36:17 Autor:
 
W dniu 23 maja 2022 r. wojewoda wielkopolski Michał Zieliński przekazał samorządom dofinansowanie na łączną kwotę ponad 5 mln zł na realizację zadań w ramach programów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. W briefingu prasowym w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu udział wzięli: minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, sekretarz stanu, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Zbigniew Hoffmann oraz parlamentarzyści – Jadwiga Emilewicz oraz Bartłomiej Wróblewski. Gmina Golina otrzymała dofinansowanie w ramach rządowego programu wieloletniego "Senior+" w kwocie 58 320 zł w ramach Modułu II - Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+, edycja 2022 r.
 
 
News

Dopłaty bezpośrednie 2022: termin składania wniosków wydłużony do 31 maja

Dodano: 2022-05-24 14:33:36 Autor:
 
Termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i płatności PROW został wydłużony o dwa tygodnie z 16 maja do 31 maja 2022 r.
 
 
News

Komunikat w sprawie pomocy suszowej

Dodano: 2022-05-05 15:23:30 Autor:
 
Zapowiadany przez resort rolnictwa nabór wniosków o pomoc dla rolników poszkodowanych w ubiegłym roku przez suszę i inne niekorzystne zjawiska, miał ruszyć 16 maja 2022 roku. ARiMR miała je zbierać do końca czerwca br. Ale naboru do tej pory nie ogłoszono.
 
 
News

Setną rocznicę urodzin 19 maja br. obchodziła mieszkanka naszej gminy

Dodano: 2022-05-20 08:58:38 Autor:
 
Setną rocznicę urodzin 19 maja br. obchodziła mieszkanka naszej gminy. Z tej okazji serdeczne gratulacje i życzenia oraz kwiaty i upominek w imieniu samorządu przekazał jubilatce Burmistrz Goliny - Mirosław Durczyński oraz kierownik USC - Kinga Szykowna.
 
 
News

Uwaga! Ważny komunikat

Dodano: 2022-05-16 14:23:12 Autor:
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Poznaniu ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod pracowników Funduszu, którzy dokonują rzekomych kontroli m.in. w ramach programu Czyste Powietrze u mieszkańców województwa wielkopolskiego.
 
 
News

Podpisano umowę z wykonawcą na przebudowę ul. Olimpijskiej w Golinie

Dodano: 2022-05-12 13:48:24 Autor:
 
W dniu 9 maja 2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na przebudowę ul. Olimpijskiej w Golinie. W ramach przebudowy zostanie wykonana jezdnia o nawierzchni asfaltowej, wzdłuż drogi planuje się budowę obustronnych chodników dla pieszych, zatoki postojowe oraz przebudowę istniejących zjazdów do posesji.
 
 
News

Uroczyste obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Dodano: 2022-05-24 10:25:46 Autor:
 
3 Maja przed południem przedstawiciele władz samorządowych upamiętnili Św. Konstytucji 3 Maja składając wiązanki kwiatów oraz znicze przy obelisku na Placu Kazimierza Wielkiego w Golinie
 
 
News

Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Dodano: 2022-02-08 09:02:05 Autor:
 
Drodzy mieszkańcy! W związku z obowiązkiem posiadania przez każdą Gminę ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie danej jednostki (art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), na terenie Gminy Golina zbierane są zgłoszenia od mieszkańców w zakresie posiadanych zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Kto do tej pory nie dopełnił tego obowiązku, może to jeszcze zrobić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2022 roku za pośrednictwem: sołtysa, poczty na adres: Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina, poczty elektronicznej na adres: e.karnafel@golina.pl, osobiście w Urzędzie, pokój nr 6 w godzinach pracy tj. 7.30 - 15.30.
 
 
News