Czwartek, 28 styczeń. Imieniny Walerego i Radomira.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Biuletyn Informacji Publicznej Biuro Obsługi Mieszkańca Gminne Centrum Informacji
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

Aktualności

News

Gmina Golina otrzymała Certyfikat "Samorządowy Lider Edukacji" w edycji 2020/2021

Dodano: 2020-12-15 10:40:55 Autor:
 
Mamy zaszczyt poinformować, że Kapituła Konkursu "Samorządowy Lider Edukacji" zdecydowała o przyznaniu Gminie Golina Certyfikatu i Wyróżnienia "Samorządowy Lider Edukacji" w edycji 2020/2021. Certyfikat przyznano w Jubileuszowej, X edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządowych Województw "Samorządowy Lider Edukacji". Certyfikat nadany został na podstawie rekomendacji Komisji Ekspertów, reprezentujących polskie środowisko akademickie. Organizatorem merytorycznym Konkursu jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Certyfikat potwierdza, że uhonorowana nim jednostka samorządu terytorialnego realizuje lokalną politykę edukacyjną w sposób wzorcowy: nowoczesny, innowacyjny, zgodny z potrzebami interesariuszy JST, z uwzględnieniem aktualnych wyzwań demograficznych, kulturowych, gospodarczych i społecznych. Certyfikat "Samorządowy Lider Edukacji" stanowi potwierdzenie przestrzegania przez JST najwyższych standardów jakościowych w dziedzinie zarządzania lokalną przestrzenią edukacyjną.
 
 
News

Doposażenie pracowni przyrodniczych Szkół Podstawowych w Golinie i Kawnicach

Dodano: 2020-12-15 08:56:52 Autor:
 
Dwa monitory multimedialne, komputery przenośne, stacje pogody, 8 sztuk plansz edukacyjnych o tematyce ekologicznej oraz 40 sztuk gier planszowych zostało przekazanych przez Burmistrza Goliny- p. Mirosława Durczyńskiego na ręce p. Haliny Warzychowskiej- Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kawnicach oraz p. Ewy Kutnik- Dyrektora Szkoły Podstawowej w Golinie.
 
 
News

OGŁASZAMY NABÓR DZIECI W WIEKU OD 1 ROKU DO LAT 3 DO KLUBU MALUCHA w ramach projektu „Klub Malucha - dobry start dla dziecka i rodzica"

Dodano: 2020-12-11 11:21:04 Autor:
 
Szanowni mieszkańcy! Ogłaszamy rekrutację do projektu pn. „Klub Malucha – dobry start dla dziecka i rodzica” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi. Do projektu zapraszamy osoby pracujące, planujące powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka. Uczestnikami projektu będzie 19 pracujących (w tym przebywających na urlopie macierzyńskim bądź rodzicielskim) rodziców/prawnych opiekunów dzieci, zamieszkujących gminę Golina, województwo Wielkopolskie. REKRUTACJA BĘDZIE PROWADZONA W OKRESIE OD 11.12.2020 ROKU I POTRWA DO 8.01.2021 ROKU. WYPEŁNIONE/KOMPLETNE DOKUMENTY REKRUTACYJNE NALEŻY DOSTARCZYĆ DO URZĘDU MIEJSKIEGO W GOLINIE (BIURO OBSŁUGI INTERESANTA), ul. Nowa 1, 62-590 GOLINA LUB PRZESŁAĆ DROGĄ POCZTOWĄ.
 
 
News

„Aktywna społeczność to wspólnota obywateli” – podsumowanie projektu

Dodano: 2020-12-07 12:50:49 Autor:
 
Zakończył się projekt realizowany przez Młodzieżowy Klub Sportowy OLE! finansowany z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Klub podsumował swoje działania.
 
 
News

Ogłoszenie Burmistrza Goliny w sprawie naboru na wolne stanowisko Dyrektora Gminnego Klubu Malucha w Golinie z funkcją opiekuna.

Dodano: 2020-12-04 13:20:31 Autor:
 
Burmistrz Goliny Mirosław Durczyński ogłasza nabór na wolne stanowisko Dyrektora Gminnego Klubu Malucha w Golinie z funkcją opiekuna. Nabór jest realizowany w ramach projektu pn.: „Klub Malucha – dobry start dla dziecka i rodzica”, nr RPWP.06.04.01-30-0091/19-00 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją dotyczącą naboru.
 
 
News

Program Czyste Powietrze - wydanie zaświadczenia o dochodach

Dodano: 2020-12-03 14:52:56 Autor:
 
Zaświadczenia o dochodzie w realizacji Programu Czyste Powietrze dla mieszkańców Gminy Golina wydawane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Golinie, ul. Plac Kazimierza Wielkiego 10, 62- 590 Golina. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.: 63 2418 071.
 
 
News

"Rola rolnika by upadku unikał"

Dodano: 2020-12-02 12:53:21 Autor:
 
Komunikat informacyjny Placówki Terenowej KRUS w Koninie
 
 
News

Burmistrz Goliny informuje, że w miesiącu grudniu 2020 r. nie odbędzie się JARMARK na Targowisku Miejskim w Golinie

Dodano: 2020-08-17 14:23:34 Autor:
 
Odwołanie comiesięcznego Jarmarku podyktowane jest troską o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców gminy Golina i okolic. Zmniejszenie intensywności kontaktów przyczyni się do ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się wirusa i wywoływanej przez niego choroby.
 
 
News

Zakończyliśmy Powszechny Spis Rolny 2020

Dodano: 2020-12-02 09:16:47 Autor:
 
Użytkownikom gospodarstw rolnych z terenu Gminy Golina serdecznie dziękujemy za udział w badaniu a rachmistrzom za zaangażowanie w prace spisowe i realizację wywiadów.
 
 
News

Sukces sołectwa Spławie i Przyjma w IV edycji konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska”

Dodano: 2020-11-29 22:25:05 Autor:
 
Jesteśmy dumni z sukcesu dwóch sołectw z terenu gminy Golina tj. : sołectwa Spławie, które zostało laureatem konkursu i sołectwa Przyjma, które otrzymało wyróżnienie w IV edycji konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska” programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” organizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Sołectwo Spławie otrzyma nagrodę w wysokości 3 tys. zł oraz dyplom natomiast sołectwo Przyjma pamiątkowy dyplom. Cieszymy się, że ogromna aktywność sołectw, liczne przedsięwzięcia i inicjatywy podejmowane przez lokalną społeczność pod czujnym okiem inicjatorek - zaangażowanych i pracowitych sołtysek obydwu wsi tj. p. Anny Kapturskiej i p. Iwony Kościelskiej zostały dostrzeżone i nagrodzone. Gratulujemy i życzymy wszystkim mieszkańcom zwycięskich sołectw, zdrowia i przede wszystkich wytrwałości w pracy na rzecz rozwoju swoich małych ojczyzn.
 
 
News