OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - aktualizacja dokumentacji oczyszczalni

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Aktualizacja dokumentacji przebudowy i rozbudowy biologicznej oczyszczalni ścieków w Golinie

Numer ogłoszenia 170685 - 2016; data zamieszczenia 02.08.2016r. 

Ogłoszenie strona 1

Ogłoszenie strona 2