ZAPYTANIE OFERTOWE na dokumentację dot. ścieżek rowerowych

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr ZPiI.7010.12.2016

na usługę dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.

"Budowa dróg rowerowych na terenie K OSI w gminie Golina"

 

Odpowiedzi na zapytania z 19.07.2016r.

Informacja o wyniku postępowania