WYNIK: Konkurs: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu gminy Golina na rok 2016

OGŁOSZENIE

Podaje się do publicznej wiadomości wyniki konkursu ofert zadań publicznych w zakresie „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2016". 

Wpłynęło 5 ofert, wszystkie  oferty spełniają warunki zawarte w ogłoszeniu.

Numer oferty

Nazwa oraz adres oferenta

Kwota
dofinansowania

1

Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej  WARTA
61-745 Poznań ,  Al.Marcinkowskiego 27

1 000,00

2

Ludowy Zespół Sportowy "MIREK ADAMÓW"
62-590 Golina,  Adamów 41a

2 000,00

3

Ludowy Zespół Sportowy "POLONIA GOLINA"
 62-590 Golina, ul Kusocińskiego 33

65 000,00

4

Klub Biegacza „WARTKO" 
62-590 Golina,  Plac Kazimierza Wielkiego 2

1 000,00

5

Koniński Klub Golfowy
Golina-Kolonia, 62-590 Golina

1 000,00

 

                                                                        Burmistrz Goliny

                                                                      Mirosław Durczyński

Golina, dnia 12.02.2016r.