ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu ZP271.03.2013

Golina, 30.07.2013r                                                                         
L.dz.ZP271/03/2013
                                                                                                           
    

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  ZP271/03/2013 - „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach - Barbarka, gmina Golina o długości
0,108km, oraz Kolonia Golina gmina Golina o długości 0,804km".                                                                                                                                        


Na podstawie art. 93 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( „Ustawa") w imieniu Gminy Golina informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na  „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach - Barbarka, gmina Golina o długości0,108km, oraz Kolonia Golina gmina Golina o długości 0,804km".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 ( „Postępowanie") zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1  pkt. 4
    
Uzasadnienie

Zgodnie z art.93 ust 1  punkt  4 zamawiający unieważnia  postępowanie gdyż  oferta  
z najniższą ceną  przewyższa kwotę którą zamawiający  przeznaczył na sfinansowanie zamówienia