Informacja z otwarcia ofert- Zp.271.5.2020

Informacja z otwarcia ofert- Zp.271.5.2020

"Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Golina

w zakresie przebudowy ul. Szarych Szeregów z odwodnieniem do istniejącej kanalizacji deszczowej"

Informacja do pobrania.