OŚiGW.6220-1.7.2019

Postanowienie - "Budowa w obrębie Kraśnica, gm. Golina elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączem energetycznym i stacjami transformatorowymi"