Oferta realizacji zadania publicznego - dożywianie 2019

Oferta realizacji zadania publicznego - Wsparcie żywnościowe potrzebujących,
(Bank Żywności w Koninie)