Wybory Samorządowe 21.10.2018r.

 

  Wybory samorządowe - 21.10.2018r.

 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie I

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 5 lutego 2019 r. o prawie wglądu do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie I

 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 22 stycznia 2019 r. o prawie wglądu do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

 

 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie I

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 3 stycznia 2019 r. o miejscu i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

 

  

Wyniki wyborów 

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa wielkopolskiego  

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego

 


I

nformacja o rozpoczęciu pracy komisji obwodowych w dniu 21.10.2018  

 

Dyżury Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu 

 

Obwieszczenia Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej w Golinie

Obwieszczenie_obsadzenie_bez_glosowania_w_okręgu_nr_12

Obwieszczenie_o_wylosowanych_numerach_list-1

Obwieszczenie_o_zarejestrowanych_kandydatach na stanowisko burmistrza

Radni - Obwieszczenie_o_zarejestrowanych_listach_kandydatów

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej z 12 września 2018 r. w zakresie rejestracji kandydatów na radnych  

 

Zarejestrowane listy kandydatów na radnych - wizualizacja:

Zarejestrowane listy kandydatów na radnych - wizualizacja

 

Powoływanie obwodowych komisji wyborczych:

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 25 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Golina

 

INFORMACJA o publicznym losowaniu członków obwodowych komisji wyborczych

 

Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 13 września 2018 r. o zgłaszaniu kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

 

Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie I w sprawie terminu rejestracji kandydatów na radnych:

Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie I w sprawie terminu rejestracji kandydatów na radnych

 

Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej w Golinie:

Uchwała Nr 1/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Golinie z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Miejskiej Komisji Wyborczej w Golinie

Uchwała Nr 2/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Golinie z dnia 11 września 2018 r.w sprawie powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej Miejskiej Komisji Wyborczej w Golinie

 
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 8 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 8 września 2018 r. w sprawie zmian i uzupełnień składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 8 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r .

 

Informacja o wskazanych miejscach na terenie gminy Golina przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych:

Informacja Burmistrza Goliny z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

 

 

Obwieszczenia o okręgach wyborczych:

Obwieszczenie Burmistrza Goliny z dnia 23 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Golinie

Obwieszczenie Starosty Konińskiego z dnia 21 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Koninie

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 21 sierpnia 2018r o podziale Województwa na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

 

Powoływanie terytorialnych komisji wyborczych:

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 21.09.2018r. w sprawie zmian i uzupełnień składów terytorialnych komisji wyborczych

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 17.09.2018r. w sprawie zmian i uzupełnień składów terytorialnych komisji wyborczych

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie I ws. sposobu zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie powoływania terytorialnych komisji wyborczych

Zgłoszenie kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

 

Komunikat o liczbie mieszkańców:

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie I o liczbie mieszkańców

 

Informacja - zgłaszanie list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (gminy do 20 000 mieszkańców) - wraz z drukami:

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Finansowanie kampanii wyborczej:

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Tworzenie komitetów wyborczych wyborców (gminy do 20 000 mieszkańców) - wraz z drukami:

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie I ws. składania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych
 
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Informacje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych:

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach:

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (wraz z kalendarzem wyborczym:

Kalendarz wyborczy

 

Dokumenty do pobrania:

ZMIANY W REJESTRZE WYBORCÓW

 

Oświadczenie wpisanego o powrocie
Oświadczenie o stałym zamieszkiwaniu
Oświadczenie właściciela
Pisemna deklaracja - informacje do rejestru wyborców
Wniosek o skreślenie z rejestru wyborców
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

PEŁNOMOCNICTWA

Akt pełnomocnictwa
Wniosek o sporządzenie pełnomocnictwa
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa