Niedziela, 13 czerwiec. Imieniny Lucjana i Antoniego.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

 WĘGLEW B

Teren składający się z kilkunastu działek o łącznej powierzchni ok.25 ha.

 

Użytki: R IV, R V i RVI

Właściciel: osoby prywatne

Przeznaczenie terenu: w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golina działki przeznaczone są pod usługi wielkopowierzchniowe. Istnieje możliwość opracowania planu.

 Stan obecny: w użytkowaniu rolniczym

Dostępność komunikacyjna: dostęp do poszerzonej drogi gminnej, ok. 300m od drogi krajowej K-92  

Forma zbycia:  Sprzedaż

Opis terenu: teren równy, bez przeszkód i ograniczeń. Doskonała lokalizacja dla centrów handlowych ze względu na bliskie sąsiedztwo graniczącego miasta Konina i dużych osiedli mieszkalnych. Bardzo dogodne rozwiązanie komunikacyjne. Możliwość przyłączy prądu, wody   i  gazu (istniejące w drodze).

Tereny przyległe: możliwość poszerzenia o działki sąsiadujące   o podobnym przeznaczeniu.

 

1

2

3

4

5