Czwartek, 09 luty. Imieniny Cyryla i Apolonii.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

 WĘGLEW A

Teren składający się z kilkunastu działek o łącznej powierzchni ok.15 ha.

Użytki: R V i RVI

Właściciel: osoby prywatne

Przeznaczenie terenu: w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golina część działek przeznaczonych  jest pod działalność produkcyjno- składową.

Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony Uchwałą Nr V/27/2007 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 8 lutego 2007roku w sprawie miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego gminy Golina dla obszarów w miejscowościach Kraśnica, Węglew, Sługocinek, Przyjma, Spławie, Myślibórz i w mieście Golinie, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 42,  poz. 1052  z dnia 28 marca 2007r. o przeznaczeniu  P,U- zabudowa produkcyjna, baz, składów, rzemiosła, usług.

Stan obecny: w użytkowaniu rolniczym

Dostępność komunikacyjna: dostęp do drogi gminnej ok. 300m od drogi krajowej K-92  

Forma zbycia:  Sprzedaż

Opis terenu: teren równy, bez przeszkód i ograniczeń. Doskonała lokalizacja dla centrów logistycznych i dystrybucyjnych, zakładów produkcyjnych ze względu na bliskość Autostrady A2 w odległości ok. 8 km oraz bliskie sąsiedztwo miasta Konina. W działkach prąd, woda, gaz.

Tereny przyległe: możliwość poszerzenia o działki sąsiadujące o podobnym przeznaczeniu.

 

Ustalenia planu dla terenu:

- max. Wysokość budynków 12,5m -do kalenicy

-min.powierzchnia biologicznie czynna -20%

-powierzchnia nowo wydzielanej działki od 1000m2

-max.powierzchnia zabudowana -70%powierzchni działki

-min. szerokość frontu nowo wydzielanej działki 30m.

- max. wysokość budowli- 25m

 

1

2

3

4