Poniedziałek, 06 luty. Imieniny Doroty i Tytusa.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

 SŁUGOCINEK B

Teren niezabudowany, składający się z kilkudziesięciu działek o łącznej powierzchni ok. 20 ha.

 

Użytki: R III i RIV

Właściciel: osoby prywatne

 Przeznaczenie terenu: w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golina działki przeznaczone są pod działalność produkcyjno- składową.

Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony Uchwałą Nr V/27/2007 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 8 lutego 2007roku w sprawie miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego gminy Golina dla obszarów w miejscowościach Kraśnica, Węglew, Sługocinek, Przyjma, Spławie, Myślibórz i w mieście Golinie, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 42,  poz. 1052  z dnia 28 marca 2007r. o przeznaczeniu 14U i 15U - zabudowa usługowa związana  z obsługą ruchu turystycznego oraz inne usługi nieuciążliwe dopuszczalne zabudowa mieszkaniowa.

Stan obecny: w użytkowaniu rolniczym

Dostępność komunikacyjna: dostęp do drogi wojewódzkiej, odległość 500m od autostrady

Forma zbycia:  Sprzedaż

Opis terenu: teren równy, bez przeszkód i ograniczeń. Doskonała lokalizacja dla centrów logistycznych i dystrybucyjnych ze względu na bliskość Autostrady  A2 w odległości ok. 500 m. Dostęp także do drogi gminnej i wojewódzkiej. W działkach prąd i woda.

Tereny przyległe: możliwość poszerzenia o działki sąsiadujące o podobnym przeznaczeniu.

Ustalenia planu dla terenu:

- max. wysokość budynków 13m -do kalenicy

- max.ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy-3

-min. powierzchnia biologicznie czynna -70%

-powierzchnia nowo wydzielanej działki od 1000m2

-min. szerokość frontu nowo wydzielanej działki 30m.

 

1

2

3

4

5