Czwartek, 18 lipiec. Imieniny Kamila i Szymona.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Biuletyn Informacji Publicznej Biuro Obsługi Mieszkańca
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

1                                     2

 


KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
    Placówka Terenowa w Koninie

informuje:

„Upadek to nie przypadek"

 

Z danych statystycznych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynika, że corocznie ponad połowa wszystkich wypadków przy pracach w gospodarstwach rolnych jest spowodowana upadkami. W 2013 roku do PT KRUS w Koninie zgłoszono 146 zdarzeń wypadkowych, z tego 75 zdarzeń stanowiły upadki osób.

Z analizy przyczyn i okoliczności wypadków wynika, że do upadków osób dochodzi najczęściej na płaskiej nawierzchni  oraz  upadków z drabin i schodów .

Przyczyną upadków na płaskiej nawierzchni w większości był zły stan nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych (śliskie, grząskie, nierówne). Do tego typu upadków dochodziło najczęściej w sezonie jesienno-zimowym na podwórzu, obejściu podczas przemieszczania się bez obciążenia lub z przenoszeniem w rękach.

Natomiast do upadków z drabin i schodów  dochodziło podczas wchodzenia na wysokości. Najczęściej wypadki te miały miejsce na podwórzu, obejściu
i w pomieszczeniach produkcyjnych. Przyczyną większości tego typu zdarzeń był brak obuwia roboczego lub nieodpowiednie, wyeksploatowane albo zabrudzone obuwie robocze.

 

            W trosce o własne zdrowie i życie warto pomyśleć o poprawie stanu bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym.

 

Aby zmniejszyć ryzyko upadku:

 

  • Zachowaj porządek w obejściu, dbaj o stan techniczny ciągów komunikacyjnych, ich czystość i właściwe rozmieszczenie
  • Wyrównaj i utwardź nawierzchnię podwórza
  • Zimą odśnieżaj i posypuj piaskiem lub popiołem drogi komunikacyjne gospodarstwa.
  • Stosuj oświetlenie podwórzy
  • Zadbaj o stan techniczny schodów, poręczy, stopnie powinny być wykonane z nieśliskiego materiału
  • Stosuj właściwe obuwie robocze, które zmniejszy niebezpieczeństwo poślizgnięć i potknięć, przylegające do kostki o podeszwie protektorowanej.

 

Po więcej informacji  odsyłamy do broszury i ulotki „Upadek to nie przypadek", które dostępne są w

 jednostkach organizacyjnych Kasy.


Opracowała:

Ewa Jakubowska

Kierownik Samodzielnego Referatu Prewencji,

Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego PT KRUS w Koninie