Wtorek, 21 marzec. Imieniny Benedykta i Lubomira.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Wycieczka do kopalni w Kłodawie i nie tylko

8 października 2021 r. Wielkopolskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi „NASZA RADOLINA” zorganizowała wyprawę do  kopalni soli w Kłodawie, która była głównym, ale nie jedynym punktem w bogatym programie.  Profesjonalną opiekę nad zwiedzającymi  roztoczył bardzo kompetentny przewodnik pan Dariusz Wąchnicki,  który nie tylko posiadał bogatą wiedzę, ale również potrafił nawiązać przyjazny i ciepły kontakt z całą grupą.

Wczesnym rankiem uczestnicy wyjazdu  dotarli do wsi Chełmno nad Nerem- mało znanego miejsca zagłady, w którym zamordowano  około 200 tysięcy osób . Obóz śmierci Vernichtungslager Kulmhof był pierwszym niemieckim ośrodkiem eksterminacji  Żydów w utworzonej przez hitlerowców jednostce administracyjnej Warthegau (tzw. Kraju Warty).  Miejsce kaźni ofiar to pobliski las rzuchowski. Tam znajdowały się krematoria,  tam spoczęły  w masowych mogiłach ofiary bestialstwa.

            Po chwili zadumy grupa udała się do zamku w Łęczycy, w którym według legendy mieszka Boruta. Diabeł bawił akurat gdzie indziej, bo uczestnicy wycieczki go nie spotkali, choć pilne wypatrywali.  Lekki zawód wynagrodziły im wspaniałe ekspozycje dotyczące historii  i sztuki ludowej regionu.

 Zachwyt wzbudziła także perła architektury romańskiej na ziemiach polskich- kolegiata w Tumie. Na przestrzeni wieków monumentalny budynek wielokrotnie przebudowywano. Możemy więc zauważyć również cechy stylu gotyckiego oraz  stylu klasycystycznego.  Uczestnikom bardzo podobały się również tajemnicze ruiny  rycerskiego zamku w Besiekierach .Za­pew­ne zbu­do­wał go na prze­ło­mie XV i XVI stu­le­cia je­den ze stol­ni­ków brze­skich Mi­ko­łaj So­ko­łow­ski z Wrzą­ce­j lub  Woj­ciech So­ko­łow­ski­..

Około 14.30 zwiedzający dotarli do kopalni w  Kłodawie. Jest to najgłębsza w Polsce podziemna trasa turystyczna.  Już na samym początku niezapomnianych wrażeń dostarczył wszystkim zjazd  z prędkością 6m/s na głębokość 600 m.  Niesamowite jest  to, iż kopalnia cały czas funkcjonuje. Idąc tunelem solnym, można podziwiać maszyny górnicze, przyrządy pomiarowe i magazyny z materiałami wybuchowymi. Uczestnicy wycieczki zobaczyli również  pomieszczenia przygotowane specjalnie dla turystów – Kaplicę Św. Kingi, salę  koncertową oraz Grotę Drakuli. Na uwagę zasługuje fakt, iż  wycieczkowy szlak przebiega pośród pokładów unikatowej, liczącej ponad 200 mln lat, soli różowej. W Europie taka sól wydobywana jest tylko w Kłodawie. Ciekawostką jest, że w  2007r. w kopalni pobito rekord Guinessa w kategorii „Najniżej odbywający się koncert muzyczny na świecie”.

            Zaopatrzeni w kłodawski  sól uczestnicy wycieczki udali się na pyszny posiłek, który był ostatnim punktem w harmonogramie. W drodze do domu planowano już kolejny wyjazd.

                                                                                                                                                                                               Karolina Kasprzak