Czwartek, 30 marzec. Imieniny Amelii i Jana.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

W dniu 12 lipca w Domu Kultury w Łubowie Burmistrz Gminy Golina Mirosław Durczyński i Skarbnik Gminy Janina Adamczewska  podpisali umowę na dofinansowanie w kwocie  56 960,00 zł zadania publicznego realizowanego w ramach programu wieloletniego "Senior+" (moduł II "Zapewnienie funkcjonowania Dziennego   Domu "Senior+" w Golinie. Sygnatariuszem umów po stronie Województwa Wielkopolskiego był Wojewoda Wielkopolski Pan Michał Zieliński. 

Dzienny Dom Senior+ w Golinie funkcjonuje od maja br. w wyremontowanym budynku Centrum Aktywności Lokalnej. Seniorzy korzystają codziennie z  bogatego wachlarza zajęć, m.in.: woklanych, rękodzielniczych, komputerowych ora wielu  innych, którre przyczyniają się do integracji i rozwoju. Mają zapewnione 1 ciepły posiłek, wsparcie psychologa, rehabilitanta, pielęgniarki oraz opiekunek. 

Realizacja zadania publicznego przyczynia się niwelowania wykluczenia osób starszych oraz umożliwia rozwiązywanie problemów związanych ze starzeniem się społeczeństwa i trudniejszym przystosowaniem się osób starszych do wymogów otaczającego ich świata. Aktywni i świadomi seniorzy lepiej sobie radzą z ograniczeniami wynikającymi z wieku i stanu zdrowia. Zdrowy styl życia, różnego rodzaju aktywności, kontakty z ludźmi pozwalają im zachować lepszą formę fizyczną i psychiczną. To ma wpływ na jakość i długość ich życia. Ponadto aktywni seniorzy będą w stanie wykorzystać swoje doświadczenie i wiedzę życiową w ramach działań na rzecz własnej grupy, jak i środowiska lokalnego.
Działalność placówki jest ukierunkowana na zapewnienie odpowiednich warunków do przyjemnego i pożytecznego spędzania czasu, rozwoju zainteresowań oraz utrzymania i wzmacniania kontaktów towarzyskich. Stwarza szanse na twórcze przeżywanie okresu starości, dbałość o kondycję fizyczną i intelektualną poprzez rehabilitację ruchową i terapię zajęciową, ale przede wszystkim służy przeciwdziałaniu izolacji i samotności osób starszych.