Piątek, 31 marzec. Imieniny Balbiny i Gwidona.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Szanowni Państwo,

 

zbliża się koniec listopada i przy tej okazji chcielibyśmy Państwu przedstawić krótkie podsumowanie wybranych działań, zrealizowanych przez Młodzieżowy Klub Sportowy OLE! Golina (we współpracy z wolontariuszami), w ramach projektu finansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 pod tytułem: „Aktywna społeczność to wspólnota obywateli”.

 

W ramach ww. projektu, nasze stowarzyszenie przeprowadziło kilka ciekawych akcji w ramach Rodzinnych Stref Integracji. Rodzinne strefy integracyjne to pięć, różnych tematycznie akcji/eventów, z zakresu edukacji obywatelskiej, których głównym celem jest integracja lokalnej społeczności, w szczególności integracja rodzin, mieszkańców, osób niepełnosprawnych, osób z obszarów wiejskich oraz zwiększenie wiedzy na temat edukacji obywatelskiej. Udział w rodzinnych strefach integracyjnych był bezpłatny. W pomoc i realizację działań zostali zaangażowani wolontariusze.

 

W ramach akcji pn. „FOOTBALL RECYCLING” zorganizowano pogadankę z uczestnikami projektu oraz zainteresowanymi mieszkańcami gminy Golina na temat recyklingu. Najlepsze efekty daje nauka przez zabawę, a więc nauka połączona ze sportem. W ramach wykładu prelegent przedstawił informacje na temat właściwej segregacji odpadów opakowaniowych powstających w gospodarstwach domowych oraz celowości tych działań, a co za tym idzie korzyści płynących z recyklingu. Był to wykład w ramach edukacji obywatelskiej. Przy tej okazji został rozegrany nietypowy piłkarski Turniej Football Recycling, w ramach którego liczyły się nie tylko umiejętności piłkarskie, ale przede wszystkim wiedza uczestników na temat prawidłowej segregacji odpadów.

 

W celu ukazania walorów i zalet przyrody, a także w celu zwiększenia świadomości na temat szkodliwości związanej z dużą liczbą pojazdów spalinowych, kolejną akcję pn. „ZAMIEŃ AUTO NA ROWER” przeprowadziliśmy w formie rajdu rowerowego. Udział wzięli uczestnicy projektu oraz zainteresowani mieszkańcy gminy Golina. W rajdzie wziął udział prelegent, który przedstawił w formie warsztatów ekologicznych najważniejsze aspekty związane z zatruwaniem powietrza m.in. przez samochody i pojazdy spalinowe. Rajd zakończył się integracyjnych spotkaniem.

 

„PODAJ TATO – STRZELAJ MAMO” to kolejna akcja zrealizowana przez MKS OLE! Golina, której celem było łączenie pokoleń. W tym celu został zorganizowany turniej piłkarski, który z założenia był skierowany nie tylko do dzieci i młodzieży, ale przede wszystkim do rodziców, dziadków i opiekunów.

W ramach turnieju, przy okazji wspólnego posiłku, prelegent przedstawił formy i przykłady spędzania wolnego czasu całą rodziną. Celem tej akcji była nie tylko integracja pokoleń, ale wspólne wypracowanie form aktywnego i wspólnego spędzania wolnego czasu. Był to warsztat w ramach edukacji obywatelskiej.

 

Celem akcji pn. „JESTEM TYM CO JEM” było uświadomienie wszystkim uczestnikom jak ważną rolę odgrywa właściwe odżywianie. I nie chodzi tylko o ryzyko związane z nadmiarem masy ciała, ale szeregu innych schorzeń, które swój początek biorą w niewłaściwej diecie. W tym celu zostały zorganizowane warsztaty z dietetykiem o zdrowym odżywianiu.

 

W ostatnim meczu sezonu 2019/2020 z Jagiellonią Białystok na trybunach na Bułgarskiej zasiadło w sumie 8,5 tys. fanów, wśród nich ci najwierniejsi, członkowie stowarzyszenia MKS OLE! Golina. Lech w meczu zagrał jak z nut, gromiąc Jagiellonię 4:0. Bezpośredni udział w meczu Lecha Poznań był znakomitą okazją do przeprowadzenia akcji pn. „STADION BEZ HEJTU”, skierowanej do 50 uczestników projektu pn. „Aktywna społeczność to wspólnota obywateli” oraz wolontariuszy. Przed meczem, w ramach edukacji obywatelskiej, odbyła się pogadanka na temat kształtowania wartości oraz postaw prospołecznych dzieci i młodzieży poprzez aktywność sportową i rekreacyjną. Celem pogadanki, jak i całej akcji, było podniesienie poziomu świadomości uczestników w zakresie kulturalnego kibicowania oraz zasad fair play, a także ograniczenie liczby zdarzeń związanych z przejawami uprzedzeń rasowych, ksenofobii oraz związanej z nimi nietolerancji na stadionach i obiektach sportowych. Na koniec, po zakończeniu meczu, wszyscy uczestnicy projektu pojechali na drobny poczęstunek.

 

Przeprowadzenie wszystkich ww. akcji było możliwe dzięki dofinansowaniu, jakie Młodzieżowy Klub Sportowy OLE! otrzymał w ramach konkursu dla priorytetu 2. Aktywne społeczeństwo, Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na rok 2020, na realizację zadania publicznego, zleconego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 pod tytułem: „Aktywna społeczność to wspólnota obywateli”. Projekt realizowany był na terenie gminy Golina, powiat koniński, województwo wielkopolskie, w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 listopada 2020 r. Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania i aktywności 50 uczestników bezpośrednich oraz mieszkańców (uczestnicy pośredni) gminy Golina w życie publiczne poprzez działania z zakresu sportu, integracji społecznej (w tym integracji międzypokoleniowej), ekologii, a także wypracowanie mechanizmów współpracy z 10 wolontariuszami.

 

Serdecznie dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu oraz mieszkańcom gminy Golina za wsparcie i aktywny udział w działaniach realizowanych przez Młodzieżowy Klub Sportowy OLE! Golina.

 

Marcin Kaźmierczak

Młodzieżowy Klub Sportowy OLE!

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

 

 

 

„Aktywna społeczność to wspólnota obywateli” – podsumowanie projektu

 

Koniec listopada to termin podsumowania i rozliczenia projektu realizowanego przez Młodzieżowy Klub Sportowy OLE!, finansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 pod tytułem: „Aktywna społeczność to wspólnota obywateli”.

Przypominamy, że nasze Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w ramach konkursu dla priorytetu 2. Aktywne społeczeństwo, Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na rok 2020. W tym celu została podpisana umowa z Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na realizację zadania publicznego, zleconego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 pod tytułem: „Aktywna społeczność to wspólnota obywateli”. Na ten cel nasze stowarzyszenie otrzymało 114.582,00 zł dotacji.

Projekt "Aktywna społeczność to wspólnota obywateli" był realizowany w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 listopada 2020 r. na terenie gminy Golina, powiat koniński, województwo wielkopolskie.

Celem projektu było zwiększenie zaangażowania i aktywności 50 uczestników bezpośrednich oraz mieszkańców (uczestnicy pośredni) gminy Golina w życie publiczne poprzez działania z zakresu sportu, integracji społecznej (w tym integracji międzypokoleniowej), ekologii, a także wypracowanie mechanizmów współpracy z 10 wolontariuszami. W ramach projektu zrealizowano 180 godzin zajęć piłkarskich, 80 godzin zajęć ogólnorozwojowych oraz 60 godzin zajęć na basenie dla 50 uczestników projektu. Projekt zakładał innowacyjne/modelowe wdrożenie działań angażujących lokalną społeczność w międzypokoleniowe zajęcia sportowo-rekreacyjne (ze wsparciem fizjoterapeuty) oraz rodzinne strefy integracyjne w ramach, których przeprowadzono 5 różnych akcji/eventów tematycznych: 1. Football recycling, 2. Zamień auto na rower, 3. Podaj tato - strzelaj mamo, 4. Jestem tym co jem, 5. Stadion bez hejtu. Wszystkie wymienione akcje były skierowane do uczestników projektu oraz zainteresowanych mieszkańców gminy Golina.

W pomoc w realizacji projektu włączyło się 10 wolontariuszy, którzy pomagali naszej organizacji łącząc aktywność ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności jako wolontariusze. Poświęcony czas wszystkich osób zaangażowanych w jego prawidłowy przebieg był bardzo dobrym doświadczeniem. Z całą pewnością cele, jakie postawiło sobie nasze stowarzyszenie nie będą ostatnimi. Cyklicznie wyznaczamy sobie coraz to ambitniejsze plany do wykonania, a działania i realizacja niniejszego projektu pozwoli na efektywniejsze ich osiąganie.

W wyniku realizacji projektu uczestnicy rozwinęli kompetencje społeczne oraz zostały stworzone warunki do długofalowej współpracy. Zwiększył się poziom aktywności fizycznej uczestników projektu. Wszyscy uczestnicy projektu wysoko ocenili organizację i dotychczasowy przebieg projektu; wysoko też ocenili swoje przygotowanie do prowadzenia działań w ramach wolontariatu.

Serdecznie dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu oraz mieszkańcom gminy Golina za wsparcie i aktywny udział w działaniach realizowanych przez Młodzieżowy Klub Sportowy OLE! Golina.

 

Marcin Kaźmierczak

Młodzieżowy Klub Sportowy OLE!

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020