Niedziela, 28 maj. Imieniny Augustyna i Jaromira.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Ponad 1 000 sztuk drzew i krzewów zostanie zasadzonych na terenie miasta Golina w wyniku podpisanej dzisiaj przez Burmistrza Goliny umowy z Wykonawcą- firmą AGROMAX Zakład Usługowo-Handlowy.

W wyniku uzyskanego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych Burmistrz Goliny- p. Mirosław Durczyński podpisał dzisiaj umowę z Wykonawcą- firmą Agromax Zakład Usługowo-Handlowy reprezentowaną przez p. Piotra Zbyszewskiego na zakup i nasadzenia drzew i krzewów miododajnych.

W roku bieżącym zakupione zostaną klony polne, śliwy wiśniowe, jabłonie, grusze drobnoowocowe, róże okrywowe i wiele innych. Drzewa i krzewy zostaną zasadzone w ilości ponad 1 000 sztuk w na terenie miasta Golina.

Celem sadzenia drzew miododajnych jest przeciwdziałanie wymieraniu pszczół. Sadzenie drzew miododajnych przyczyni się do bytowania pszczół, dzięki temu będą miały korzystniejsze warunki. Nasadzenia drzew poprawią strukturę gleb i ich jakość, a także przyczynią się do łagodzenia negatywnych zjawisk związanych z prowadzeniem intensywnej gospodarki rolnej, poprawiając warunki mikroklimatyczne przyległych pól. Zachowanie bioróżnorodności poprzez nasadzenia drzew miododajnych zapewni pozyskanie nektaru owadom zapylającym, zdecydowanie poprawiając ekosystem oraz wspierając lokalnych pszczelarzy.