Niedziela, 14 kwiecień. Imieniny Justyny i Waleriana.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

 

 

Zadanie obejmowało przebudowę drogi gminnej, ul. Szarych Szeregów w miejscowości Golina, od skrzyżowania z drogą gminną - ul. Okólną (obwodnicą Goliny) do skrzyżowania ul. Gen. Sikorskiego. Długość odcinka drogi wynosi 231 m. W zakres robót dotyczył wykonanis nawierzchni jezdni, zatok parkingowych, zjazdów oraz chodników. Celem zadania było połączenie przebudowanej drogi ul. Szarych Szeregów w Golinie bezpośrednio z siecią dróg gminnych prowadzących do dróg wyższych kategorii, co bezpośrednio przełoży się na zwiększenie spójności komunikacyjnej na terenie Goliny. 

Bardzo ważnym celem realizacji inwestycji jest poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów użyteczności publicznej, tj. pobliskich placówek wychowania szkolnego i przedszkolnego, przychodni lekarskich, urzędów, kościoła i cmentarza, przystanków PKS i PKP oraz punktów usługowo-handlowych funkcjonujących na terenie gminy.

Droga ułatwi również dostępność do terenów rozciągających się bezpośrednio wzdłuż ul. Okólnej, na których obecnie znacząco rozwijają się inwestycje zwłaszcza budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Zadanie ma istotne znaczenie z punktu widzenia lokalnych przedsiębiorców i firm działających na tym obszarze, bowiem przebudowana droga poprawi dostępność do ich usług.

Wartość zgodnie z kosztorysem inwestorskim - 727 974,04 zł

Wartość po przetargu- 581 035,15 zł

Dofinansowanie- 579 628,03 tj. 79,62%

Wkład własny- 148 346,01 tj. 20,38%

 

Ulica  Szarych Szeregów przed przebudową

Ulica Szarych Szeregów po przebudowie