Niedziela, 13 czerwiec. Imieniny Lucjana i Antoniego.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

KOMUNIKAT

Ogranicz wizyty w urzędzie - zadbaj o bezpieczeństwo swoje i innych

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne, które jest wskazaniem do unikania skupisk ludzkich i zatłoczonych pomieszczeń w trosce o Państwa  bezpieczeństwo od 16 marca br. do odwołania wprowadzamy ograniczenia w załatwianiu spraw należących do kompetencji Urzędu Miejskiego w Golinie

Pytania i wnioski można zgłaszać drogą mailową na adres urzędu golina@golina.pl lub na skrzynkę ePUAP: /Golina/SkrytkaESP


Zwykłe przesyłki listowe, deklaracje, informacje można składac do skrzynki podawczej przy Urzędzie Miejskim w Golinie.

W związku z powyższym prosimy o umawianie terminu i godziny wizyty telefonicznie i odwiedzić urząd w wyznaczonym wcześniej terminie.

W celu umówienia wizyty (dnia i godziny) prosimy o kontakt telefoniczny:

Do dyspozycji w godzinach pracy urzędu pozostaje infolinia: 63 241 80 95 lub 63 249 39 17

Ważniejsze numery wewnętrzne:

  •         Kierownik USC, dowody osobiste - 252
  •         Stanowisko ds. ewidencji ludności - 253
  •         Stanowisko ds. działalności gospodarczej, wycinka drzew - 250
  •         Stanowisko ds. gospodarki odpadami - 247
  •         Stanowisko ds. planowania przestrzennego i warunków zabudowy - 248
  •         Stanowisko ds. wymiaru podatków - 244, 245

Spis nr wewnętrznych

Od dnia 16 marca br. ograniczamy wpłaty gotówkowe w kasie Urzędu Miejskiego w Golinie. Przypominamy, że wpłaty można dokonywać przelewem na rachunek bankowy Urzędu:

-       opłaty za zagospodarowanie odpadami należy dokonywać na indywidualne rachunki bankowe podane w decyzjach lub przesłanych do Państwa informacjach;

-       należne gminie Golina opłaty (podatek od nieruchomości, rolny i leśny, opłaty skarbowe opłaty za koncesje alkoholowe, opłaty targowe, opłaty za zajęcie pasa drogowego i inne) należy wpłać na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Konin oddz. Golina, nr rachunku: 37 8530 0000 0700 0619 2000 0010

 

Burmistrz Goliny

/-/ Mirosław Durczyński