Piątek, 18 czerwiec. Imieniny Marka i Elżbiety.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Przypominamy, że w gminie Golina trwa rekrutacja do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021 termin składania wniosków upływa 20.03.2020 r.

 

Rekrutacja na terenie gminy Golina przeprowadzana jest w sposób tradycyjny. Druki i formularze niezbędne w procesie rekrutacji do pobrania na stronach internetowych poszczególnych placówek. W celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia koronawirusem VOVID19 proszę wykorzystać możliwość przesłania dokumentacji na wskazaną przez szkołę skrzynkę mailową lub ePUAP lub pocztą tradycyjną (decyduje data stempla pocztowego). Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej.

Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć wychodzenia z domu rodzicom dziecka i nie będzie wymagało kontaktu z pracownikami szkoły/przedszkola. 

Przypominam, że przy rekrutacji do szkół podstawowych obowiązuje rejonizacja - w pierwszej kolejności do szkół przyjmowani są kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej, będącej szkołą obwodową, można dokonać w każdym momencie, w takiej sytuacji nie obowiązują terminy rekrutacji.

Rekrutacja odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez organ prowadzący. Jednoczesnie informuję, że w związku zaisnialą sytuacją, wynikająca z zagrożenia epidemiologicznego, terminy związane z postepowaniem rekrutacyjnym mogą ulec zmianie. Proszę ślidzić stony internetowy gminy Golina oraz szkół i przedszlola. 

Harmonogram rekrutacji

 

Burmistrz Goliny

/-/ Mirosław Durczyński