Czwartek, 18 lipiec. Imieniny Kamila i Szymona.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

W dniu 19 grudnia 2019 r. Burmistrz Goliny Mirosław Durczyński podpisał umowę z Panem Damianem Pieszakiem  właścicielem firmy Usługi Ogólno-Budowlane z Liśćca Małego z gminy Stare Miasto, która złożyła najkorzystniejszą ofertę na realizację inwestycji, której efektem będzie nadanie nowej funkcji budynkowi po dawnej restauracji Smakosz. Przebudowany obiekt będzie służył realizacji działalności społeczno-kulturalnej na rzecz mieszkańców naszej małej ojczyzny.

Inwestycja zostanie zakończona do 15 listopada 2020 roku. Wartość robót budowlanych wyniesie: 1 776 796,84  zł.

Zainteresowanych zakresem prac, które planowane są do realizacji zapraszamy do zapoznania się dokumentacją przetargową zamieszczoną na naszej stronie w zakładce Przetargi.

Inwestycja będzie realizowana w ramach Projektu pt. Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina”, nr RPWP.09.02.01-30-0080/17-00, w ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”, Poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.