Poniedziałek, 06 luty. Imieniny Doroty i Tytusa.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

W ramach projektu “Wielkopolski Urząd Dostępny!” fundacja MILI LUDZIE przeprowadzi 17 warsztatów dla instytucji - urzędów, instytucji kultury, sportu, itp., na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Dzięki udziałowi w kreatywnych zajęciach pracownicy Urzędu oraz przedstawiciele placówek oświatowych i kulturalnych zdobyli najważniejsze informacje dotyczące niepełnosprawności, w tym zasad savoir-vivre wobec osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami oraz podstawową wiedzę dotyczącą projektowania przestrzeni i usług pod kątem specjalnych potrzeb tych osób. Warsztaty dały również możliwość wymiany doświadczeń związanych z dostępnością usług publicznych dla osób z niepełnosprawnościami. Wchodząca w życie ustawa “Dostępność Plus” nakłada na instytucje użyteczności publicznej nowe obowiązki związane z dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami.

Warsztaty prowadzone przez fundację MILI LUDZIE to odpowiedź na coraz większe zainteresowanie związane z udostępnianiem przestrzeni publicznej dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Projekt "Wielkopolski Urząd Dostępny!" jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.