Sobota, 23 wrzesień. Imieniny Tekli i Bogusława.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News
                                                   


 
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

 Placówka Terenowa w Koninie informuje:

BEZPIECZNA OBSŁUGA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 

            Hodowla zwierząt inwentarskich wiąże się z dużym ryzykiem wypadku. W czasie karmienia, dojenia i zabiegów higienicznych często dochodzi do uderzeń, przygnieceń i pogryzień przez zwierzęta, a nawet stratowania ludzi. Podczas obsługi zwierząt odnotowywane są również upadki osób na zanieczyszczonych    karmą  lub  odchodami  korytarzach,  a  także  uderzenia i  przygniecenia  przez urządzenia służące do przygotowywania karmy oraz upadające przedmioty.

           Do Placówki Terenowej KRUS w Koninie w I półroczu 2019 roku zgłoszono 10 wypadków podczas obsługi zwierząt, o 8 więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku. Najczęstszą przyczyną  wypadków przy obsłudze zwierząt gospodarskich  była narowistość i agresja zwierząt.

Świadomość zagrożeń i znajomość zachowań zwierząt oraz dobrych i bezpiecznych praktyk pozwala zminimalizować ewentualne zagrożenia związane z ich obsługą. Niezależnie od poziomu oswojenia zwierzęcia, zawsze należy je traktować z rezerwą. Część zwierząt – np. bydło, może szybko przystosować się do regularnie powtarzalnych czynności, ale czynności i zabiegi związane np. z uczuciem bólu czy dyskomfortu mogą wywołać agresję i tym samym zagrożenie.

Aby zminimalizować zagrożenia związane z obsługą zwierząt czynności, które się na nią składają, powinny wykonywać osoby dorosłe, zdrowe, sprawne fizycznie oraz mające przyjazny stosunek do zwierząt.

Z niebezpiecznymi zwierzętami (np. buhajami, ogierami, knurami, trykami) mogą pracować wyłącznie silni mężczyźni.

Jak zachowywać się podczas pracy ze zwierzętami:

  • szczególną ostrożność należy zachować przy obsłudze buhajów. Aby bezpiecznie je obsługiwać, należy  wpiąć im  kółko nosowe, służące do przeprowadzania za pomocą specjalnego drążka o długości minimum 1,4 m zastosować mocny kantar oraz wydzielić stanowisko w osobnym pomieszczeniu
  • zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy ze zwierzętami silnymi i karmiącymi matkami, 
  •  ogierami, końmi młodymi i końmi po dłuższym okresie bezczynności
  • do wyprowadzania zwierząt na pastwisko używaj gładkich (pozbawionych węzłów),mocnych linek, powrozów lub łańcuchów; nie okręcaj ich wokół dłoni aby nie pokaleczyć siebie i zwierzęcia, nie używaj łańcuchów naprawianych prowizorycznie np. związanych drutem
  • podczas zabiegów weterynaryjnych i pielęgnacyjnych (korekcja racic, kopyt ,rogów) używaj poskromu; w razie potrzeby korzystaj z pomocy drugiej osoby
  • do transportu zwierząt używaj przystosowanych do tego celu przyczep (o mocnych wiązaniach i odpowiednio wysokich burtach), a do wyprowadzania zwierząt-dostatecznie szerokich, wyposażonych w boczne bariery pochylni

  Pomieszczenia inwentarskie przeznaczone na hodowlę lub chów zwierząt muszą spełniać określone standardy. Powinny być:

- przestronne, czyste, dobrze oświetlone

- z wydzielonymi stanowiskami i korytarzem paszowym

- z bieżącą wodą

- z bezpieczną instalacją elektryczną.

W pomieszczeniach inwentarskich w żadnym razie nie można używać otwartego ognia. Obowiązuje również zakaz palenia tytoniu.

Warto wiedzieć, że w pomieszczeniach, w których znajdują się zwierzęta, należy unikać gwałtownych ruchów. Trzeba także unikać wydawania dźwięków, które mogą wywoływać u zwierząt niepokój. Nie jest również dopuszczalne „skradanie się”, czyli podchodzenie w bezpośrednie sąsiedztwo zwierząt w sposób dla nich niezauważalny. Może to spłoszyć zwierzęta i tym samym prowadzić do niebezpiecznej sytuacji.

Urządzając pomieszczenia inwentarskie, uwzględniając możliwe zagrożenia związane z obsługą zwierząt, należy zadbać o środki pierwszej pomocy. Apteczka powinna znajdować się na zapleczu pomieszczeń inwentarskich.

Drodzy rolnicy zachęcamy do zapoznania się z broszurą KRUS „Bezpieczna Obsługa zwierząt gospodarskich” dostępną  na stronie internetowej www.krus.gov.pl, w zakładce prewencja oraz w siedzibie Placówki Terenowej KRUS w Koninie, gdzie znajdziecie więcej szczegółów dotyczących pracy ze zwierzętami gospodarskimi.

Postępowanie zgodne z zasadami zawartymi w tej  broszurze powinno w praktyce zminimalizować ryzyko wystąpienia wypadków przy obsłudze zwierząt. Dobra organizacja pracy oraz ograniczone zaufanie do zwierząt gospodarskich pozwala na znaczne zmniejszenie ilości zagrożeń związanych z ich obsługą.

 

Opracowała:

Ewa JAKUBOWSKA

Kierownik Samodzielnego

Referatu ds. Prewencji, Rehabilitacji

I Orzecznictwa Lekarskiego

PT KRUS w Koninie