Piątek, 31 marzec. Imieniny Balbiny i Gwidona.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

1 2 3 4 5

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

 

                  Powiat Koniński. Z energią dla rozwoju wsi               

 

Zarabiać na produktach lokalnych, a nie tylko je wytwarzać - tak najkrócej streścić można intencje projektu dla osób ze środowisk wiejskich, którego realizację rozpoczyna Powiat Koniński. W szkoleniach dotyczących tworzenia produktów wezmą udział nie tylko lokalni wytwórcy i panie z kół gospodyń wiejskich, ale też młodzi mieszkańcy wsi.

 

Projekt „Kulturalnie i lokalnie - cykl szkoleń dotyczących tworzenia i promocji produktów lokalnych w powiecie konińskim" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Głównym jego celem jest aktywizacja mieszkańców powiatu konińskiego na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

Rozpoczynające się działanie to inicjatywa pracowników Wydziału Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Koninie, których projekt zajął pierwsze miejsce w Wielkopolsce i otrzyma wsparcie ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

 

- Wspólnie z naszymi partnerami, czyli Lokalnymi Grupami Działania: Stowarzyszeniem „Solidarni w Partnerstwie", Stowarzyszeniem „Między ludźmi i jeziorami" i Stowarzyszeniem „Wielkopolska Wschodnia" z powiatu konińskiego rozpoczynamy rekrutację do tego projektu - informuje Ewelina Rapeła, główny specjalista w Wydziale Rozwoju i Promocji konińskiego Starostwa.

 

Projekt zakłada zorganizowanie trzech dwudniowych warsztatów dotyczących propagowania przedsiębiorczości oraz tworzenia i promocji produktów lokalnych, a także upowszechnianie  dobrych praktyk poprzez organizację wizyt studyjnych w miejscach, które są przykładem wykorzystania lokalnego potencjału i dobrego pomysłu ludzi mieszkających na obszarach wiejskich.

W bezpłatnych warsztatach mogą wziąć udział mieszkańcy powiatu konińskiego, w tym liderzy lokalni, koła gospodyń wiejskich, organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, gospodarstwa agroturystyczne i ekologiczne, rękodzielnicy i wytwórcy lokalni, a także indywidualni rolnicy zainteresowani wytwarzaniem i sprzedażą produktów lokalnych.
W sumie będzie to 90 osób zamieszkujących 3 obszary LGD. Projekt potrwa do 15 listopada 2016 r.

Więcej informacji na stronie www.powiat.konin.pl

 

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin rekrutacji