Czwartek, 30 marzec. Imieniny Amelii i Jana.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Jubileusz Sióstr Opatrzności Bożej

 

70 lat w Golinie

 

„Błogosław Jezu, Kochanym Siostrom, obdarzaj zdrowiem! Wspieraj łaskami, aby następne jubileusze mogły w Golinie świętować z nami" - właśnie te słowa jednego z wierszy, można było usłyszeć podczas niedzielnej uroczystości upamiętniającej 70. rocznicę przybycia Sióstr Opatrzności Bożej do Goliny.

W wymowny sposób wpisał się on w jubileuszowe świętowanie, które miało miejsce 17 maja 2015 r. w kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej.  Wówczas to miejscowa Wspólnota Zakonna: s. Laurencja Chodźko, s. Witaliana Jastrzębska, s. Liliana Socha, s. Elizeusza Golak i s. Klementyna Walczak razem z ks. bp. Krzysztofem Wętkowskim, Przełożoną Generalną - s. Antoniną Kasjaniuk, Zarządem Zakonu, siostrami rodaczkami i tymi, które wcześniej pracowały w Golinie, Sercankami ze Słupcy, Referentką Diecezjalną z Gniezna - s. Marceliną Chętnik, zaproszonymi kapłanami dziękowały za lata obecności w mieście i parafii. Uroczystą Eucharystię poprzedziło odczytanie historii obecności i pracy Opatrznościanek w Golinie począwszy od maja 1945 r. Jubileuszowej, dziękczynnej Mszy św., przewodniczył J.E. ks. biskup pomocniczy gnieźnieński Krzysztof  Wętkowski w koncelebrze z proboszczem - ks. dziekanem Andrzejem Urbańskim i ks. prałatem Marianem Górskim.

W okolicznościowej homilii hierarcha nawiązując do Uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego zwrócił uwagę na wiarę, której człowiek nie jest w stanie pojąć swoimi zmysłami. Nadmienił, iż najważniejsza jest wiara zaufania. Pytał: Komu ufamy? Kto jest dla nas mistrzem i przewodnikiem? Nadmienił, że siostry pracujące w Golinie odpowiedzą, że tylko Chrystusowi. Podkreślił, że właśnie zaufanie Bogu jest w charyzmacie zgromadzenia. Przypomniał także fakt przybycia sióstr  na zaproszenie władz cywilnych oraz trudności z jakimi się borykały. Zwrócił uwagę na to, że mimo wszystko siostry zaufały Panu. Podkreślił też wagę wychowania dzieci i młodzieży przez siostry na przestrzeni lat.

Eucharystia miała specjalną oprawę liturgiczną począwszy od śpiewu, przez czytania, modlitwę wiernych, złożone dary, a wszystko to przy pięknie przystrojonej na tę okoliczność świątyni. Po Komunii św. i odśpiewaniu uroczystego „Te Deum"; na ręce siostry przełożonej Laurencji złożono wiązanki kwiatów oraz symboliczne podarunki. Ich dopełnieniem były słowa wdzięczności i życzeń na kolejne lata posługi w Golinie wypowiedziane przez: przedstawicieli: lokalnego samorządu z burmistrzem Mirosławem Durczyńskim na czele, zespołu wokalnego „Radość", Dyrekcje Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego; Przedszkola „Baśniowy Dworek", dzieci, przedstawicieli: kręgu Domowego Kościoła, Kół Różańcowych, Wspólnoty Młodzieży, scholi „Totus Tuus", ministrantów oraz ks. proboszcza. Dopełnieniem uroczystości były słowa wdzięczności skierowane przez Przełożoną Generalną Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej - s. Antoninę Kasjaniuk. Tuż po Mszy św. i nabożeństwie majowym, zgromadzeni mogli obejrzeć przedstawienie pt. „Dziewczynka o złotym sercu" w wykonaniu dzieci z Koła Misyjnego pod kierunkiem s. Liliany Sochy. Na zakończenie uroczystości jubileuszowych s. Laurencja Chodźko - przełożona golińskiej Wspólnoty wyraziła swoją wdzięczność za okazaną życzliwość i pamięć na przestrzeni lat. Po uroczystościach wszyscy chętni mogli obejrzeć okolicznościową wystawę obrazującą między innymi historię posługi i pracy Sióstr Opatrzności Bożej w Golinie, której niewątpliwie silnym akcentem były unikatowe, bardzo ciekawe zdjęcia.

Jubileusz siedemdziesięciolecia miał podniosły, a zarazem wymowny charakter. Na pewno w miły sposób zapisał się w pamięci Sióstr i wszystkich uczestników uroczystości. Toż to kolejna, nowa karta w historii Sióstr Opatrzności Bożej
w Golinie...

 

***

 

Szczęść Boże Siostrom Opatrzności Bożej, na dalsze posługiwanie w Golinie i całej parafii. Niech z gorliwością i oddaniem będą wierne charyzmatowi utrzymanemu w duchu św. Ignacego Loyoli oraz misji Matki Założycielki - Sługi Bożej Antoniny Mirskiej.

 

 

Przemysław Ciesielski

1

2

3

4