Czwartek, 18 lipiec. Imieniny Kamila i Szymona.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Młodzieżowa Rada Miejska w Golinie organizuje konkurs na

„Logo Młodzieżowej Rady Miejskiej w Golinie”

Logo ma pokazać młodzieńczą energię i moc dzisiejszej młodzieży. Ma być nawiązaniem do miasta i gminy Golina, w zakresie kolorystyki herbu gminy jako bazy początkowej pracy oraz charakterystyki i symboliki gminy.

1. W konkursie mogą brać udział osoby do 25 roku życia.

2. Do konkursu można zgłosić maksymalnie 2 prace plastyczne lub graficzne:

a) wykonane dowolną techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie itp.) lub dowolną metodą graficzną w programie komputerowym.

b) w wersji papierowej praca powinna zostać wykonana na formacie A4.

c) w wersji komputerowej praca powinna być przekazana na płycie CD lub drogą emailową.

Termin zgłoszeń do 31.08.2018 r.

Adres zgłoszeń: Biuro Rady Miejskiej w Golinie Urząd Miejski w Golinie ul. Nowa 1 62-590 Golina

e-mail: mrmgolina@gmail.com

U W A G A ! Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszeniową i metryczkę pracy, które są załączone do regulaminu

regulamin na logo MRM Golina

metryczka pracy

karta zgłoszeniowa