Piątek, 28 styczeń. Imieniny Walerego i Radomira.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

Urząd Miejski

News

Urząd Miejski w Golinie

Urząd Miejski w Golinie
ul. Nowa 1
62-590 Golina

Telefon (+48 63) 241-80-95
e-mail: golina@golina.pl

NIP (UM w Golinie): 665-22-76-783
REGON (UM w Golinie):000528043


BURMISTRZ GOLINY
Mirosław Durczyński

SEKRETARZ GOLINY
mgr  Anna Górzna    

SKARBNIK GOLINY
mgr Janina Adamczewska

Gmina Golina - ogólnie (stan na 31.12.2014)


liczba mieszkańców: 11 905  

powierzchnia gruntów: 9897 ha
grunty orne: 5968 ha
sady, łąki i pastwiska: 2076 ha
lasy: 766 ha


drogi krajowe: 11,573 km
drogi wojewódzkie: 6,245 km
drogi powiatowe: 38,9 km
gminne: 165 km