Jesteś tutaj:   

Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe

URZĄD MIEJSKI W GOLINIE       ul. Nowa 1 
EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  tel/fax (063) 241-80-95   wew. 250
 

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE UBIEGANIA SIĘ O DODATEK MIESZKANIOWY
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21.06.2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r., poz. 966 ze zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r.,Nr 156, poz. 1817 ze zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  • Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę budynku ,
  • deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego, zaświadczenie o zarobkach
  • dokumenty na podstawie, których w deklaracji wykazano dochody rodziny (do wglądu)
  • wnioskodawca będacy właścicielem domu jednorodzinnego powinien złożyć ponadto zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego w Koninie Wydz. Architektury, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami  potwierdzające powierzchnię użytkową oraz wyposażenie techniczne domu - wniosek.
II. OPŁATY:
Nie pobiera się
 
III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
30 dni
 
IV. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Burmistrza Goliny w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
 
V. UWAGI 
Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest decyzją administracyjną na okres 6 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.