Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania rozwoju kultury fizycznej i sportu w gminie Golina w roku 2020

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania rozwoju kultury fizycznej i sportu w gminie Golina w roku 2020.