Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.


 
 
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej
do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.
 
Zarządzenie Burmistrza
 
Treść ogłoszenia
 
Formularz zgłoszenia -  załącznik nr 1 do ogłoszenia
 
Klauzula informacyjna - załącznik nr 2 do ogłoszenia