Decyzja Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Koninie (02.09.2020)-przydatność wody- obręb Przyjma

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Koninie dot.przydatności wody pitnej-obręb Przyjma