Jakość wody przydatnej do spożycia (stan marzec 2019)

 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie  
 
 
Decyzja nr M/ON.HK/ 67/19 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wodociąg Głodowo - do pobrania 
 
  
Decyzja nr M/ON.HK/ 66/19 w sprawie  jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wodociąg Golina- do pobrania