Niedziela, 29 styczeń. Imieniny Zdzisława i Franciszka.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

1

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Placówka Terenowa w Koninie informuje:

 

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza kolejną, XIII edycję Ogólnokrajowego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" , Kategoria: gospodarstwa indywidualne organizowanego wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Państwową Inspekcją Pracy. Patronat medialny: AGROmechanika, AGRO News com .pl, AGRO SERWIS, TVP 1, Zielony Sztandar..

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Udział w konkursie mogą brać osoby  pełnoletnie  prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli).

Konkurs ma charakter ogólnokrajowy , przebiega co najmniej w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.

Podstawą oceny gospodarstw są stwierdzone w nich zagrożenia. Przy ocenie brane są pod uwagę:

  • ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
  • stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym : schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych,
  • wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia przed wypadkami,
  • stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwie,
  • warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
  • stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej,
  • rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym
  • estetyka gospodarstw

 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w tegorocznej edycji konkursu prosimy o zapoznanie się z zasadami uczestnictwa w konkursie.

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do  31 marca 2015 roku na stosownym formularzu i złożyć w najbliższej Placówce Terenowej KRUS.

Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są: w Placówkach Terenowych  i Oddziałach Regionalnych KRUS , w prasie, na stronie internetowej KRUS  www.krus.gov.pl oraz w przedstawicielstwach współorganizatorów i patronów medialnych.

 

 Opracowała:

Ewa Jakubowska

Kierownik Sam. Referatu Prewencji,

Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego

PT KRUS w Koninie