Wtorek, 21 wrzesień. Imieniny Hipolita i Mateusza.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

 

1   2  3  4

 

 

Projekt „Aglomeracja konińska - współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego"

jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

 

Przyjęto pierwsze dokumenty strategiczne dla Aglomeracji Konińskiej

Strategia rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej i Studium rozwoju gospodarczego OFAK wraz z programem promocji terenów inwestycyjnych to dwa dokumenty strategiczne przyjęte w czwartek (30 października) na sesji Rady Powiatu Konińskiego.
 
Dokumenty powstały w projekcie „Aglomeracja konińska - współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego", który realizowany jest przez Powiat Koniński, Miasto Konin i 14 gmin powiatu konińskiego. Projekt trwa od września 2013 r. i będzie realizowany do marca 2015 r. Jego łączna wartość wynosi 772 066,60 zł, w tym 707 375,40 zł stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
Zgodnie z głównym założeniami, projekt służyć ma identyfikacji wspólnych celów rozwojowych Obszaru Funkcjonalnego, wzmocnieniu istniejącej współpracy partnerów samorządowych, a także określeniu kierunków rozwoju oraz stworzeniu strategii rozwoju i programów sektorowych.
W projekcie do końca grudnia 2014 roku zostaną opracowane jeszcze 4 dokumenty:

* Studium rozwoju transportu zrównoważonego OFAK,

* Plan zrównoważonego gospodarowania energią,

*  Strategia rozwoju turystyki OFAK wraz z programem rozwoju komunikacji rowerowej

* Analiza dotycząca tworzenia klastrów i innych powiązań przedsiębiorstw na terenie OFAK

Więcej informacji na stronie www.powiat.konin.pl w zakładce AGLOMERACJA KONIŃSKA