Wtorek, 21 wrzesień. Imieniny Hipolita i Mateusza.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News
Departament Polityki Rodzinnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej uruchomił stronę internetową dotyczącą form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Portal internetowy www.zlobki.mpips.gov.pl skierowany jest przede wszystkim do rodziców małych dzieci, którzy chcieliby skorzystać z usług żłobków i klubów dziecięcych, oraz do gmin, które prowadzą żłobki lub kluby dziecięce, lub chciałyby je utworzyć.

Powyższe informacje zostały przygotowane również z myślą o organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą w ww. formach opieki, a także o osobach, które zawodowo chciałyby zajmować się opieką nad małymi dziećmi, tj. zostać nianią, opiekunem dziennym lub opiekunem w żłobku.

Dane teleadresowe w portalu www.zlobki.mpips.gov.pl zostały umieszczone na mapie, która pozwala na wyszukanie instytucji w danym województwie, gminie i miejscowości.