Wtorek, 21 wrzesień. Imieniny Hipolita i Mateusza.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

        KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW GMINY GOLINA

 

                        W dniu 28 grudnia 2012 roku Rada Miejska w Golinie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określając częstotliwość płatności opłaty, tj. raz na miesiąc.

Ponadto ustalono, że pierwszą wpłatę należy uiścić do dnia 15 lipca 2013 roku, zaś każda kolejna płatność winna nastąpić do 10-tego każdego miesiąca, tj. do 10 sierpnia, 10 września, 10 października, 10 listopada, 10 grudnia, itd.

 

Wpłat dokonujemy bez uprzedniego wezwania:

-  w Kasie Urzędu Miejskiego w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina (pok. nr 4)

 

lub

 

-  na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Koninie Oddział w Golinie,

nr  74 8530 0000 0700 0619 2000 0120

w tytule wpisując opłata za wywóz śmieci i dane wpłacającego.