Jesteś tutaj:   

2016

 

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W GOLINIE ul. Nowa 1 
Gospodarka odpadami     
tel. (63) 241 80 95  wew. 247

 

 
 
Gospodarka odpadami komunalnymi
 
 

 

 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXXIV_140_2012   z dnia 28.12.2012 roku
w sprawie
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Załącznik 

 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XII_52_2015 z dnia 22.10.2015 roku
w sprawie  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Golina

Załącznik

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XII_53_2015 z dnia 22.10.2015 roku
w sprawie  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi
 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XII_54_2015 z dnia 22.10.2015 roku
w sprawie  określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XII_55_2015 z dnia 22.10.2015 roku
w sprawie  zaopiniowania cennika na 2016 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20 ... ...  - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

 


 

 Opłaty

Ustala się, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się raz na kwartał, w następujących terminach:
1) do 15 marca, płatne za styczeń, luty, marzec danego roku;
2) do 15 maja, płatne za kwiecień, maj, czerwiec danego roku;
3) do 15 września, płatne za lipiec, sierpień, wrzesień danego roku;
4) do 15 listopada, płatne za październik, listopad, grudzień danego roku.

Wpłat dokonujemy bez uprzedniego wezwania:

-  w Kasie Urzędu Miejskiego w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina (pok. nr 4)

  lub

-  na indywidualny rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Koninie Oddział w Golinie