Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

URZĄD MIEJSKI W GOLINIE        ul. Nowa 1 
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, GEODEZJA I KATASTRY    
 
tel/fax (63) 241-80-95   wew. 242
 
 

NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI
Podstawa prawna: Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz. U. 2010, Nr 193, poz. 1287), Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9.01.2012r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. poz. 125).
 
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  • Wniosek o ustalenie numeru porządkowego 
  • Zgłoszenie zakończenia budowy

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
7 dni
 
IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 
Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Katastru
 
V. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych danych we wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.