Czwartek, 03 grudzień. Imieniny Franciszka i Ksawerego.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Biuletyn Informacji Publicznej Biuro Obsługi Mieszkańca Gminne Centrum Informacji
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

Aktualności

News

Absolutorium dla Burmistrza Goliny Mirosława Durczyńskiego udzielone jednomyślnie!

Dodano: 2020-07-03 13:33:45 Autor:
 
Rada Miejska w Golinie podczas XXIII sesji, która odbyła się 02 lipca 2020 r., jednogłośnie udzieliła Burmistrzowi Goliny Mirosławowi Durczyńskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Golina za 2019 rok. Udzielenie absolutorium poprzedziło przedstawienie przez Burmistrza raportu o stanie gminy za 2019 rok, wynikiem czego było jednogłośne przyjęcie uchwały w sprawie udzielania wotum zaufania dla Burmistrza Goliny.
 
 
News

Konkurs "Odnowa wsi do aktywnych sołectw"ogłoszony

Dodano: 2020-07-03 09:58:15 Autor:
 
2 lipca uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego została ogłoszona kolejna edycja konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”. VIII edycja, tak jak poprzednie zakłada dofinansowanie zakupionych elementów wyposażenia przestrzeni publicznej zewnętrznej oraz wewnętrznej, artykułów promujących wieś czy artykułów służących kultywowaniu tradycji lokalnych. Termin składania wniosków 24 lipca 2020 r. do godz. 15:30
 
 
News

Kurs e-learningowy dla dzieci

Dodano: 2020-07-03 07:44:32 Autor:
 
Czy znasz zasady bezpiecznego przebywania w gospodarstwie rolnym? Sprawdź swoją wiedzę i wygraj jedną ze 100 hulajnóg. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci rolników w wieku 6-14 lat do udziału w kursie e-learningowym „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, który w nowoczesnej formie przybliża zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia. Wśród najmłodszych, którzy go ukończą i prześlą swoje zgłoszenia rozlosowanych będzie 100 hulajnóg. Nie zwlekaj, świetna nagroda czeka:)
 
 
News

Nabór ofert w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie

Dodano: 2020-07-02 23:42:49 Autor:
 
Starosta Koniński zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1057) do składania ofert na realizację zadań publicznych w trybie określonym w art. 19a ustawy, czyli z pominięciem otwartego konkursu ofert. Termin składania ofert upływa 17 lipca 2020 r.
 
 
News

Informacje dla pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem stażu dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

Dodano: 2020-07-02 11:58:53 Autor:
 
Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pracodawcy zainteresowani niniejszą pomocą są zobowiązani do złożenia wniosku do 10 lipca br. w PUP w Koninie.
 
 
News

Umowa na adaptację części budynku Szkoły Podstawowej w Golinie na Klub Malucha podpisana

Dodano: 2020-07-01 11:20:32 Autor:
 
W dniu 1 lipca 2020 r. w Urzędzie Miejskim Burmistrz Goliny Mirosław Durczyński podpisał umowę z Panem Damianem Pieszakiem, właścicielem firmy budowlanej ze Starego Miasta, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę na roboty budowlane w adaptacji pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Golinie na Gminny Klub Malucha w zakresie zmiany sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej wraz z przebudową oraz budową placu zabaw. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu: „Kącik skrzata – Gminny Klub Malucha” dofinansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020. Koszt inwestycji wyniesie 397 290,00 zł. Termin zakończenia prac planowany jest na dzień 30 października 2020 r.
 
 
News

Dobre wieści z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

Dodano: 2020-07-01 10:25:17 Autor:
 
Miło nam poinformować o uzyskaniu przez Sołectwo Kawnice i Węglew dofinansowania w ramach tegorocznej edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”. Projekty otrzymały wysoką punktację i znalazły się na liście szczęśliwców. Środki z dotacji w wysokości 18 291 zł sołectwo Kawnice przeznaczy na realizację projektu pn.: „Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom – Klub Integracji Społecznej” natomiast mieszkańcy Węglewa zrealizują projekt pn. „Integracja lokalna mieszkańców Węglewa – odnowiona świetlica wiejska i ogród jak sprzed lat” przy wsparciu dofinansowania w wysokości 19 500 zł. Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji zadań.
 
 
News

Odbiór prac związany z przebudową ulicy Szarych Szeregów

Dodano: 2020-07-01 12:07:15 Autor:
 
W dniu 30 czerwca 2020 Burmistrz Goliny Mirosław Durczyński w obecności pracowników działu inwestycji w Urzędu Miejskiego w Golinie oraz Wykonawcy Pana Stanisława Dropińskiego, właściciela Zakładu Robót Inżynieryjnych dokonał odbioru prac budowlanych związanych z przebudową ul. Szarych Szeregów z odwodnieniem do istniejącej kanalizacji. Realizacja inwestycji mogła być możliwa dzięki wsparciu środków z Funduszu Dróg Samorządowych.
 
 
News

Wizyta sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafała Webera i Wojewody Wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka w golińskim magistracie

Dodano: 2020-06-30 15:53:21 Autor:
 
W dniu 30 czerwca 2020 roku gościliśmy w Urzędzie Miejskim w Golinie zacne grono przedstawicieli szczebla rządowego i samorządowego. Po raz pierwszy odwiedził naszą gminę sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber, który był obecny przy uroczystym podpisaniu przez Wojewodę Wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka i Burmistrza Goliny Mirosława Durczyńskiego dwóch ważnych umów na realizacje przedsięwzięć, mających istotne znaczenie dla poprawy warunków życia lokalnej społeczności. Chodzi tu o programy, które zostały zainicjowane przez rząd RP czyli Fundusz Dróg Samorządowych i Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych.
 
 
News

„Witajcie, wakacje!”

Dodano: 2020-06-29 20:20:31 Autor:
 
W słoneczne sobotnie popołudnie 27 czerwca br. w parku w Radolinie zapanowała radosna atmosfera. Tego dnia obyła się impreza integracyjna dla dzieci pod hasłem „Witajcie, wakacje” zorganizowana przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi „NASZA RADOLINA”. Z okazji do zabawy skorzystało blisko 100 osób.
 
 
News