2017

Oświadczenie majątkowe

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golinie - Danuta Kamińska