Obwieszczenie w sprawie budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych