Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior+ w Golinie

INFORMACJA

o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze -
Kierownik Dziennego Domu Senior+ w Golinie

 

Informuję, iż w otwartym i konkurencyjnym naborze na w/w stanowisko

wybrana została Pani Aneta Janiak

zamieszkała Golina

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Aneta Janiak posiada doświadczenie zawodowe, odpowiednią wiedzę, umiejętności oraz kwalifikacje niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku Kierownika Dziennego Domu Senior+ w Golinie. Wykazała się dobrym przygotowaniem merytorycznym, co rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków na przedmiotowym stanowisku. Wyniki przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej potwierdzają wiedzę kandydatki.

 

Golina, 24.03.2021 r.

                                                             Burmistrz Goliny

                                                      /-/ Mirosław  Durczyński