Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy do spraw geodezji i gospodarki nieruchomościami

Informuję, iż  w otwartym i konkurencyjnym  naborze na w/w stanowisko urzędnicze

 

wybrana  została  Pani  Katarzyna Miller-Walczak

 

zamieszkała  Konin

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o wyniki rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której kandydaci prezentowali swoją wiedzę i umiejętności zawodowe.

Pani Katarzyna Miller – Walczak wykazała się najlepszymi kwalifikacjami oraz doświadczeniem zawodowym niezbędnym do wykonywania zadań na stanowisku ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami.

 

 

Golina, 15.05.2020 r.

 

                                                                                                                                                                       Burmistrz Goliny

 

                                                                                                                                                                   Mirosław  Durczyński