Wykaz dotyczący nieruchomości stanowiący własność Gminy Golina przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego.


Wykaz dotyczący nieruchomości stanowiący własność Gminy Golina przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego.