Obwieszczenie kanalizacja Węglew - Kraśnica

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej Węglew - Kraśnica