Czwartek, 18 lipiec. Imieniny Kamila i Szymona.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Biuletyn Informacji Publicznej Biuro Obsługi Mieszkańca
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

1

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Placówka Terenowa w Koninie informuje:

 

„DOBRZE TRAKTUJESZ MNIEJ RYZYKUJESZ"

            Wypadki przy pracy ze zwierzętami stanowią liczną grupę wypadków zgłaszanych do KRUS.

Najczęstsze przyczyny wypadków przy obsłudze zwierząt gospodarskich:                          

 • Reakcja zwierząt na nieznane bodźce i otoczenie (podejście do zwierzęcia bez uprzedzenia, ból, strach, hałas, wymuszona pozycja ciała itp.)
 • Narowistość i agresja zwierząt
 • Niewłaściwy sposób obsługi
 • Reakcja zwierząt na niewłaściwe warunki bytowania / nadmierne zagęszczenie, brak dostępu do paszy, wody i wybiegów/

Obsługa zwierząt gospodarskich i kontakt z nimi mogą być bezpieczne, jeśli stosuje się kilka ważnych zasad:

 • Obsługą zwierząt powinny zajmować się tylko osoby dorosłe, zdrowe, sprawne fizycznie oraz przyjaźnie nastawione do zwierząt.
 • Zwierzęta gospodarskie, a szczególnie buhaje i ogiery, powinny w miarę możliwości obsługiwać stale te same osoby.
 • W budynkach inwentarskich powinien panować porządek zapewniający bezpieczeństwo pracy.
 • Nie należy zastawiać ciągów komunikacyjnych /przejść i korytarzy/.
 •  Pomieszczenia inwentarskie powinny być:

- przestronne
- z wydzielonymi stanowiskami i korytarzem paszowym
- powierzchnia stanowisk dla zwierząt powinna być na tyle duża, by możliwy był swobodny dostęp do nich podczas obsługi
-  z bieżącą wodą i poidłami automatycznymi
- z bezpieczną instalacją elektryczną
- z dobrym mikroklimatem / możliwością regulacji temperatury,  wentylacji, oświetlenia dziennego i sztucznego/
- nieobudowane otwory w stropach, służące do zrzucania pasz powinny być zabezpieczone  listwą  przypodłogową o wysokości   minimum 15 cm i poręczami na wysokości 1,1 m
- kanały odprowadzające ścieki i gnojowicę powinny być odpowiednio zabezpieczone

 • W pomieszczeniach przeznaczonych do hodowli lub chowu zwierząt należy zapewnić w szczególności:

- zwalczanie gryzoni, owadów i szkodliwych mikroorganizmów
- nie dopuszczanie  do zagrzybienia ścian i sufitów
- wszystkie pomieszczenia, wybiegi i okólniki dla zwierząt powinny być wczesną wiosną i na jesieni gruntownie oczyszczone,  a pomieszczenia wybielone świeżo gaszonym wapnem
- utrzymywanie właściwej wentylacji

 • Niedopuszczalne jest umieszczanie progów w otworach drzwiowych pomieszczeń gospodarskich. Drzwi powinny być otwierane na zewnątrz.
 • Wszelkie uszkodzenia podłoża w budynkach inwentarskich/pęknięcia, wgłębienia, dziury/ należy na bieżąco naprawiać, a zbędne przedmioty wystające z podłóg, ścian, przegród i sufitów /np. gwoździe, druty/- natychmiast usuwać.
 • W pomieszczeniach inwentarskich niedopuszczalne jest:

- używanie ognia otwartego oraz palenie tytoniu
- wykonywanie nagłych ruchów oraz wydawanie dźwięków mogących niepokoić zwierzęta
- podchodzenie w bezpośrednie sąsiedztwo zwierząt w sposób   niezauważalny dla zwierzęcia.

 • Przepędzanie zwierząt na pastwisko jest bardzo niebezpieczne, aby było bezpieczniej można wytyczyć ogrodzeniem elektrycznym właściwe ścieżki.
 • Pastwiska dla bydła, koni lub owiec oraz wybiegi dla zwierząt, znajdujące się przy pomieszczeniach inwentarskich, powinny być ogrodzone w sposób uniemożliwiający wyjście zwierząt poza ogrodzenie.
 • Do prowadzenia zwierząt należy używać łańcuchów, linek i powrozów, które w razie szarpnięcia przez zwierzę nie spowodują okaleczenia rąk lub innych urazów.

Poprawa stanu bezpieczeństwa i higieny pracy jest możliwa bez dużych nakładów finansowych i konieczności wprowadzania specjalnych przepisów i nakazów. Wystarczy zmienić niektóre metody pracy przy wykonywaniu codziennych czynności ,zadbać o ład i porządek, organizować pracę w taki sposób ,by znalazł się czas na odpoczynek.

Działanie z wyobraźnią i świadomość zagrożeń występujących przy obsłudze zwierząt jest najlepszym sposobem uniknięcia wielu ludzkich tragedii.

 

Ewa Jakubowska

Kierownik Samodzielnego

Referatu Prewencji, Rehabilitacji

I Orzecznictwa Lekarskiego PT KRUS w Koninie

Opracowano na podstawie Poradnika dla rolników indywidualnych Dobre praktyki BHP w chowie i hodowli zwierząt gospodarskich oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 28.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich