Niedziela, 13 czerwiec. Imieniny Lucjana i Antoniego.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

 KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PLACÓWKA TERENOWA w Koninie ul. Mikołaja Kopernika 10 62-500 Konin 

 T: +48 63 240 67 40 F: +48 63 240 14 29       konin@krus.gov.pl    www.krus.gov.pl

REHABILITACJA OSÓB PO PRZEBYTEJ CHOROBIE COVID-19 W CENTRACH REHABILITACJI ROLNIKÓW KRUS

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego opracowała i wdraża nowy profil rehabilitacji u pacjentów po przebytej chorobie COVID-19.

Potencjalne powikłania związane z chorobą w grupie zawodowej rolników dają podstawę do wdrożenia kompleksowego programu rehabilitacji po COVID-19 w celu umożliwienia rolnikom pełnego powrotu do zdrowia, a tym samym do pracy
w gospodarstwie rolnym.

Będzie ona realizowana w trybie stacjonarnym i całodobowym w czasie 21 dni
w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu i Szklarskiej Porębie.


Celem rehabilitacji po COVID-19 przeprowadzanej w trybie stacjonarnym w zakładach rehabilitacji leczniczej KRUS będzie:

  • Wzmocnienie systemu oddechowego

  • Remisja choroby w przypadku ozdrowieńców

  • Poprawa wydolności wysiłkowej, krążeniowej i sprawności oddechowej

  • Wzmocnienie siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej

  • Poprawa kondycji psychofizycznej

  • Poprawa stanu funkcjonalnego i jakości życia

  • Wparcie zdrowia psychicznego

 

Rehabilitacja powinna być przeprowadzona po co najmniej 12 tygodniach od zachorowania.


Rehabilitacja kierowana jest do rolników w wieku aktywności zawodowej, którzy będą mieli wskazania medyczne do rehabilitacji ogólnoustrojowej po przebytej chorobie COVID-19, spełniających warunki do skierowania na rehabilitację leczniczą.

Rolnik będzie miał zagwarantowane zabiegi lecznicze zgodne z profilem skierowania, całodobowe wyżywienie oraz noclegi.


Podstawę do skierowania na rehabilitację leczniczą stanowi:

  • Wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wystawiony przez lekarza POZ lub lekarza specjalistę (przed wystawieniem wniosku wskazane jest wykonanie badań diagnostycznych, RTG lub TK płuc, usg narządów jamy brzusznej, spirometrię, EKG, morfologię i koagulopatię- diagnostyka dobrana indywidualnie w zależności od konkretnego przypadku)

  • Prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy Kasy lub orzeczenie Komisji Lekarskiej Kasy wydane w postępowaniu orzeczniczym dla ustalenia prawa do świadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników, zawierające wskazania do rehabilitacji ogólnoustrojowej po przebytej chorobie COVID-19.


Warunkiem przyjęcia na rehabilitację jest negatywny wynik testu diagnostycznego

w kierunku SARS-CoV-2.

 

Szczegółowe informacje o rehabilitacji leczniczej można uzyskać w najbliższej jednostce organizacyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego .Opracował na podstawie materiałów KRUS:

Ewa Jakubowska

Kierownik Samodzielnego Referatu ds. Prewencji,

Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego